Một số bài toán trong lý thuyết đồ thị và ứng dụng

: 09h00, ngày 25/11/2020 (Thứ Tư)

: C101, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Ngõ 157 Chùa Láng, Hà Nội

: Seminar Toán rời rạc

: Lê Chí Ngọc

: Viện Toán ứng dụng và Tin học, ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về một số bài toán trong lý thuyết đồ thị như bài toán tập độc lập, bài toán tập thống trị, bài toán kết nối, cũng như mô tả một số ứng dụng trong các lĩnh vực thiết kế mạng giao thông, liên lạc, phòng chống bệnh dịch, ...


Đánh giá bài viết


Xem thêm