Thuật toán k-NN cho hệ thống khuyến nghị.

: 08h00, ngày 31/12/2020 (Thứ Năm)

: P104 D3, ĐH Bách Khoa Hà Nội

: Machine Learning và Data Mining

: Nguyễn Văn Long

Tóm tắt báo cáo

Hệ thống khuyến nghị là một kỹ thuật lọc thông tin được dùng để dự đoán sở thích của người dùng. Việc sử dụng các hệ thống khuyến nghị giúp người dùng ra quyết định và lựa chọn được những mục tin phù hợp (mặt hàng, nhạc, phim, ảnh, tin tức, sách,….) từ một nguồn dữ liệu sẵn có. Hiện nay các hệ thống khuyến nghị được dùng nhiều trong các lĩnh vực thương mại điện tử, giải trí, giáo dục,... Bài báo cáo này nhằm giới thiệu về các phương pháp tiếp cân và trình bày về ứng dụng thuật toán K-nearest neighbor trong việc xây dựng hệ thống khuyến nghị.


Đánh giá bài viết


Xem thêm