Dự báo COVID-19 bằng mô hình LSTM

: 13h00, ngày 01/04/2021 (Thứ Năm)

: P104 D3

: Machine Learning và Data Mining

: Nguyễn Công Đoàn

: TN Toán Tin K62

Tóm tắt báo cáo

Thời gian gần đây, tình hình của đại dịch COVID-19 đang ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, nền kinh tế xã hội trên toàn thế giới. Đã có nhiều chính sách được áp dụng (như cách ly, giãn cách xã hội, đeo khẩu trang,..) để giảm thiểu sự lây lan của đại dịch và có thể thấy được rõ ràng những kết quả tốt khi áp dụng từng chính sách. Tuy nhiên thời gian áp dụng các chính sách chưa được phù hợp hay có các khu vực chưa áp dụng chính sách triệt để dẫn đến đại dịch vẫn chưa được kiểm soát và bùng phát trở lại. Trong báo cáo này, tôi sử dụng mô hình LSTM được biết đến là một trong những mô hình mạng nơ-ron hiện đại hoạt động rất tốt với các bộ dữ liệu dạng chuỗi để nghiên cứu sự lan truyền của dịch bệnh COVID-19.


Đánh giá bài viết


Xem thêm