Giới thiệu cơ chế chú ý và ứng dụng trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên

: 08h00, ngày 01/10/2020 (Thứ Năm)

: P104 D3

: Machine Learning và Data Mining

: Nguyễn Hoàng Đạt

: Viện Toán ứng dụng và Tin học, ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Cơ chế chú ý là một cơ chế rất hữu ích được sử dụng nhiều cho mô hình học sâu trong thời gian gần đây. Báo cáo sẽ giới thiệu về cơ chế chú ý, ý tưởng chính, một số phiên bản và ứng dụng của cơ chế chú ý trong một số mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên.


Đánh giá bài viết


Xem thêm