Ứng dụng kĩ thuật học chuyển tiếp (transfer learning) trong bài toán phân loại sắc thái văn bản.

: 08h00, ngày 24/09/2020 (Thứ Năm)

: P104 D3

: Machine Learning và Data Mining

: Võ Quỳnh Trang

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày một số kĩ thuật học chuyển tiếp trong bài toán phân loại sắc thái văn bản. Kĩ thuật cho phép mô hình sử dụng dữ liệu chưa được gán nhãn nhằm cải thiện kết quả của mô hình. Việc ứng dụng học chuyển tiếp cho phép mô hình đạt kết quả vượt trội trên bộ dữ liệu nhỏ, điều này đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng mô hình sang các lĩnh vực khác.


Đánh giá bài viết


Xem thêm