Recovery of the heat equation from a single boundary measurement

: 09h00, ngày 11/05/2016 (Thứ Tư)

: Viện nghiên cứu cao cấp về toán, tầng 7, Hội trường C2

: Seminar Giải tích

: GS. TSKH Vũ Kim Tuấn

: University of West Georgia

Tóm tắt báo cáo

BachKhoa2016 (1)


Đánh giá bài viết


Xem thêm