Một số vấn đề chọn lọc về tích phân mặt loại hai và lý thuyết trường

: 09h30, ngày 16/05/2016 (Thứ Hai)

: D3. 104

: Seminar Giảng dạy

: TS. Nguyễn Thị Toàn

: ĐH Bách khoa Hà Nội


Đánh giá bài viết


Xem thêm