Fourier transform on Time scales

: 09h30, ngày 18/05/2016 (Thứ Tư)

: Viện Toán cao cấp, Hội trường C2, Tầng 7

: Seminar Giải tích

: NCS. Nguyễn Thị Hồng Phượng

: ĐH Bách khoa Hà Nội


Đánh giá bài viết


Xem thêm