Học bổng sau đại học của ĐHBKHN năm 2020

06/08/2020

Thông báo và hướng dẫn nộp hồ sơ xét cấp học bổng sau đại học

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo tới các Học viên sau đại học đã trúng tuyển năm 2020 đạt tiêu chuẩn xét cấp học bổng sau đại học nộp hồ sơ theo mẫu và các minh chứng cho Phòng Đào tạo kể từ ngày 28/07/2020 đến hết ngày 22/08/2020. Sau ngày 22/08/2020 Phòng Đào tạo sẽ không nhận hồ sơ  đề nghị xét cấp học bổng.
 
Ứng viên của viện Toán ứng dụng và Tin học cần tư vấn chi tiết xin email tới:
huong.nguyenthithu3@hust.edu.vn và anh.nguyenthingoc@hust.edu.vn
Địa điểm nộp: C1-315 (gặp Anh Thuyết, ĐT: 0243.8692115 máy lẻ 103).
Học viên xem điều kiện xét học bổng trong link đính kèm.

 

http://sdh.hust.edu.vn/home/ContentFiles/MauGiayTo/Caohoc/HocBong/2019-09-05%20Trich%20Quyet%20dinh%20hoc%20bong%202019.pdf

 


Đánh giá bài viết


Xem thêm