Thông báo bảo vệ luận án cấp cơ sở NCS Lê Thế Sắc

06/11/2021

Kính mời các thầy, cô, cán bộ quan tâm tới tham dự buổi bảo vệ luận án cấp cơ sở

Thời gian: 09h00, thứ Hai ngày 08/11/2021

Địa điểm: Phòng 318-C1, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội – Số 1 Đại Cồ Việt HBT, HN.

Nghiên cứu sinh: Lê Thế Sắc

Đề tài: Tính tuần hoàn, hầu tự đồng hình và dáng điệu tiệm cận của một số luồng thủy khí trên toàn trục thời gian.

Ngành: Toán học.

Mã số: 9460101

Giáo viên hướng dẫn KH: PGS. TSKH Nguyễn Thiệu Huy – Trường ĐHBK HN

Trân trọng!

Cơ sở ĐT: BM Toán CB, Viện Toán UD và TH


Đánh giá bài viết


Xem thêm