Thông báo về việc hỗ trợ đăng ký học tập kỳ 20213

08/07/2022

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CÁC HỌC PHẦN MÔN TOÁN KỲ 20213

Trong kỳ học 20213, Đối với các lớp ĐẠI CƯƠNG, Viện chỉ xem xét hỗ trợ đăng ký cho các sinh viên K63 trở về trước (MSV 2018xxxx trở về trước)

Tất cả các đơn đăng ký hoặc email xin đăng ký trước ngày 25/07/2022 đều KHÔNG được chấp nhận.

  1. Hình thức đăng ký qua email
  2. Sinh viên PHẢI sử dụng hòm thư của trường ĐH BKHN
  3. Gửi trực tiếp email yêu cầu đến địa chỉ: sami.dkht@hust.edu.vn
  4. Tiêu đề: Đăng ký bổ sung học phần của Viện Toán
  5. Ví dụ nội dung email:

- Họ và tên: Đoàn Duy Trung

- Mã sinh viên: 20026886

- Mã lớp đăng ký: 12345 (Lưu ý PHẢI chọn mã lớp Bài Tập)

- Mã học phần: MI2010, Tên học phần: Phương pháp Tính

  1. Thời hạn nhận đơn: đến hết 14h ngày 06/08/2022.

Lưu ý:

1) Sinh viên sẽ không được đăng ký nếu làm không đúng theo các quy định bên trên.

2) Tất cả mail gửi LẶP LẠI nhiều lần sẽ bị HỦY ĐĂNG KÝ NGAY.


Đánh giá bài viết


Xem thêm