Thông qua luận án Tiến sỹ tại Bộ môn Toán cơ bản: NCS Trần Thị Kim Oanh

24/02/2023

Trân trọng thông báo lịch thông qua luận án Tiến sỹ tại Bộ môn Toán cơ bản:

Thời gian: 15h15 chiều thứ hai, ngày 27/2/2023.

Địa điểm: BM Toán cơ bản, 105-D3 ĐHBK HN

Tên luận án: Sự tồn tại và ổn định của nghiệm tuần hoàn của lớp phương trình động lực học thủy khí

Nghiên cứu sinh:    Trần Thị Kim Oanh (CQCT: Đại học Bách Khoa Hà Nội).

Người hướng dẫn:

PGS. TSKH. Nguyễn Thiệu Huy (BM Toán cơ bản, Đại học Bách Khoa Hà Nội)

Trân trọng kính mời các thầy cô quan tâm tham dự!

 

BM Toán cơ bản


Đánh giá bài viết


Xem thêm