Thông qua luận án tại Bộ môn Toán cơ bản

08/12/2022

Trân trọng thông báo lịch thông qua luận án Tiến sỹ tại Bộ môn Toán cơ bản:

Thời gian: 9h00 ngày 12/12/2022

Địa điểm: BM Toán cơ bản, 105-D3 ĐHBK HN

Tên luận án: DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN CỦA NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH NAVIER-STOKES TRÊN ĐA TẠP RIEMANN.

Nghiên cứu sinh:    Nguyễn Thị Vân ( CQCT: Trường Đại học Thuỷ lợi).

Tập thể hướng dẫn: - PGS.TSKH. Nguyễn Thiệu Huy (BM Toán cơ bản, Đại học Bách Khoa Hà Nội),

-  TS. Phạm Trường Xuân( Trường đại học Giáo dục,  Đại học Quốc Gia Hà Nội).

Kính mời các thầy cô quan tâm tham dự.

 

BM Toán cơ bản.


Đánh giá bài viết


Xem thêm