Thông báo bảo vệ luận án TS cấp cơ sở NCS Trần Thị Kim Oanh

19/04/2023

Trân trọng thông báo lịch bảo vệ luận án TS cấp cơ sở:

Thời gian: 9h00 thứ năm ngày 27 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm: P318 nhà C1, ĐHBKHN

Ngành: Toán học

Tên luận án: Sự tồn tại và ổn định của nghiệm tuần hoàn của một số lớp phương trình động lực học thủy khí.

Nghiên cứu sinh: Trần Thị Kim Oanh (Bộ môn Toán cơ bản, ĐHBKHN).

Thầy hướng dẫn: PGS. TSKH. Nguyễn Thiệu Huy (Bộ môn Toán cơ bản, ĐHBKHN).

Trân trọng kính mời các thầy cô quan tâm tham dự!


Đánh giá bài viết


Xem thêm