TUẦN SINH VIÊN NCKH LẦN THỨ 37 – DANH SÁCH SINH VIÊN BÁO CÁO CẤP TRƯỜNG-SAMI

29/05/2020

Danh sách Sinh viên báo cáo cấp Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, phân ban Toán ứng dụng và Tin học - Tuần Sinh viên NCKH lần thứ 37, năm học 2019-2020 sẽ được tổ chức vào:

Chiều thứ sáu, 13:30 pm  ngày 5 tháng 6 năm 2020

Tại Phòng 702  Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Chi tiết danh sách xin xem dưới đây:

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

1.     TS. Lê Quang Thuỷ Chủ tịch Hội đồng
2.     TS. Vương Mai Phương Thư ký Hội đồng
3.     TS. Vũ Thành Nam Uỷ viên Hội đồng
4.     TS. Nguyễn Cảnh Nam Uỷ viên Hội đồng
5.     TS. Đoàn Duy Trung Uỷ viên Hội đồng

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA

Báo cáo trình bày tại Hội đồng

 

STT Mã Đề Tài Tên đề tài Lớp Tên đề tài Thầy hướng dẫn
1 TTƯD01 Phùng Trọng Hiếu Toán Tin – K60 MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG MÁY HỌC VÀ ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN CHỌN THẺ CHO ẢNH TS. Lê Chí Ngọc
2 TTƯD02 Đào Minh Hoàng; Phạm Vũ Tiến Toán Tin – K60; Toán Tin – K60 ĐỊNH GIÁ Ô TÔ SỬ DỤNG ĐỊNH LƯỢNG DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH VÀ HỆ THỐNG DỰA TRÊN TRI THỨC TS. Trần Ngọc Thăng
3 TTƯD03 Phạm Như Quỳnh Toán tin– K60 ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TÍCH HỢP TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU CHO BÀI TOÁN PHÂN LOẠI TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
4 TTƯD04 Vũ Thị Ngọc KSTN Toán Tin – K60 PHƯƠNG PHÁP HIỆU CHỈNH LẶP HIỆU CHỈNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH TOÁN TỬ ĐƠN ĐIỆU PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
5 TTƯD05 Trần Thanh Nhàn Toán tin – K60 PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY CỦA NHIỆT ĐỘ TRONG DỰ BÁO PHỤ TẢI ĐIỆN NGẮN HẠN TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
6 TTƯD06 Nguyễn Hữu Minh Toán Tin – K60 BIẾN ĐỔI CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA ẢNH BẰNG   TRANSFORMERS GANS TS. Lê Chí Ngọc
7 TTƯD07 Bùi Thị Thu Huệ Toán Tin – K60 MỘT PHƯƠNG PHÁP LẶP GIẢI BÀI TOÁN CHẤP NHẬN TÁCH TRONG KHÔNG GIAN HILBERT PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
8 TTƯD08 Nguyễn Ngọc Yến; Đinh Văn Hùng; Nguyễn Thành Đức; Ngô Thị Nhàn Toán Tin – K60; Toán Tin – K60; Toán Tin – K60; Toán Tin – K61 ỨNG DỤNG CỦA DEEP LEARNING TRONG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH VĂN BẢN TS. Lê Chí Ngọc

File đính kèm

99123312_2518450528255228_412209438988959744_n.jpg

Đánh giá bài viết


Xem thêm