Thông báo liên quan đến các học phần môn Toán kỳ 20192 (từ 09-13/03/2020)

09/03/2020

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trong tuần từ 09/03/2020 đến 13/03/2020 sinh viên tạm thời nghỉ học các học phần môn Toán do Viện Toán phụ trách (các học phần với mã học phần MI....).

Viện sẽ đưa thông báo cho kế hoạch học tập tiếp theo vào thứ 6 ngày 13/03/2020.


Đánh giá bài viết


Xem thêm