THÔNG BÁO PHÚC TRA CÁC MÔN TOÁN ĐẠI CƯƠNG KỲ 20191

07/02/2020

THÔNG BÁO PHÚC TRA CÁC MÔN TOÁN ĐẠI CƯƠNG KỲ 20191

Vì hiện đang trong thời gian sinh viên nghỉ học phòng chống dịch bệnh corona, nên Viện Toán ứng dụng và Tin học tiếp nhận đơn phúc tra các môn Toán đại cương theo một trong hai hình thức:

1) Thu đơn phúc tra trong giờ hành chính tại Văn phòng Viện Toán ứng dụng và Tin học D3-106 (sinh viên có thể nhờ người nộp hộ).

2) Thu đơn online, sinh viên sử dụng hộp thư điện tử do nhà trường cung cấp để nộp đơn trực tuyến. Sinh viên click vào link phúc tra hoặc quét mãQR để điền đơn phúc tra theo từng môn, nếu môn nào không có đường link riêng thì đăng ký nộp đơn ở đường link các môn Toán cho một số hệ đào tạo khác. Không nộp hộ đơn phúc tra cho bạn khác bằng tài khoản thư điện tử của mình.

Sinh viên lưu ý:

- Hạn thu đơn: từ 8h00 ngày 10/02/2020 đến 17h00 ngày 12/02/2020.

- Với các sinh viên nộp đơn online: hoàn thiện thủ tục phúc tra tại Văn phòng Viện Toán ứng dụng và Tin học trong 3 ngày đi học đầu của tuần đi học đầu tiên ngay sau kỳ nghỉ tết. Các trường hợp sinh viên không đến hoàn thiện thủ tục phúc tra, Viện Toán ứng dụng và Tin học sẽ xử lý theo đúng qui định.

- Các link hoặc mã QR nộp đơn phúc tra (Mỗi link chỉ được submit 1 lần duy nhất): trong file đính kèm.

File đính kèm

thong-bao-phuc-tra-online-20191.pdf

Đánh giá bài viết


Xem thêm