THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CÁC HỌC PHẦN MÔN TOÁN KỲ 20192 (Lần 3)

31/01/2020

1. Hình thức đăng ký qua email

2. Sinh viên PHẢI sử dụng hòm thư của trường ĐH BKHN

3. Gửi trực tiếp email yêu cầu đến địa chỉ: trung.doanduy@hust.edu.vn

4. Tiêu đề: Đăng ký bổ sung học phần của Viện Toán

5. Ví dụ nội dung email:

- Họ và tên: Đoàn Duy Trung

- Mã sinh viên: 20026886

- Mã lớp đăng ký: 12345 (Lưu ý PHẢI chọn mã lớp Bài Tập)

- Mã học phần: MI2010, Tên học phần: Phương pháp Tính

6. Hạn đăng ký: Đến hết 17h00 thứ 3 ngày 04/02/2020.

Lưu ý: Sinh viên sẽ không được đăng ký nếu làm không đúng theo các quy định bên trên.


Đánh giá bài viết


Xem thêm