Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Huy Trường

26/09/2019

Kính mời các thầy cô quan tâm tham gia buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Huy Trường

Tên đề tài luận án:  RESEARCH ON DEVELOPMENT OF METHODS OF GRAPH THEORY AND AUTOMATA IN CODING AND INFORMATION SECURITY
 
Ngành: Toán tin
Mã số: 9460117
 
Người hướng dẫn khoa học:  PGS.TSKH. Phan Thị Hà Dương 
                                               TS. Vũ Thành Nam
 
Thời gian: 14h00, thứ tư, ngày 02/10/2019
Địa điểm:  Phòng 318 - C1,  Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
Trân trọng thông báo!

Đánh giá bài viết


Xem thêm