Báo cáo luận án Tiến sĩ tại Seminar Bộ môn của NCS Nguyễn Huy Trường

12/08/2019

Kính mời các Thầy/Cô tới dự và góp ý kiến tại buổi Seminar Bộ môn của NCS Nguyễn Huy Trường

Tên đề tài luận án:  RESEARCH ON DEVELOPMENT OF METHODS OF GRAPH THEORY AND AUTOMATA IN CODING AND INFORMATION SECURITY
Ngành: Toán tin
Mã số: 9460117
Người hướng dẫn khoa học:  PGS.TSKH. Phan Thị Hà Dương, TS. Vũ Thành Nam
Thời gian: 9h30, thứ năm, ngày 15/08/2019.
Địa điểm: Bộ môn Toán Tin, Phòng 104-D3.
Trân trọng thông báo!

Đánh giá bài viết


Xem thêm