BIỂU MẪU CHO VIỆC THAM GIA SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẦN 36

03/05/2019

BIỂU MẪU CHO VIỆC THAM GIA  SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẦN 36

Kính gửi các thầy cô và các em sinh viên các biểu mẫu cần thiết cho việc tham gia nghiên cứu khoa học lần thứ 36 ở bên dưới:

Mẫu tóm tắt:

Mau 1 _ Bao cao tom tat (2019)

Mẫu toàn văn:

Mau 2 _ Bao cao day du

 

 

File đính kèm

Mau-2-_-Bao-cao-day-du.doc

Đánh giá bài viết


Xem thêm