Bảo vệ luận án cấp cơ sở của NCS Phạm Thị Hoài

19/04/2019
Kính mời các Thầy/Cô tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sỹ cấp cơ sở.
Tên Đề tài: "Một số lớp bài toán tối ưu không lồi: thuật toán và ứng dụng"

NCS: Phạm Thị Hoài
Ngành: Toán học
Mã số: 9460101
Thời gian: 14 giờ 00, ngày 25 tháng 4 năm 2019
Địa điểm: Phòng 318-C1, Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Cán bộ hướng dẫn: 1. TS. Nguyễn Cảnh Nam
                                 2. GS. TSKH. Lê Thị Hoài An
Trân trọng!

Đánh giá bài viết


Xem thêm