Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp sơ sở của NCS: Chu Bình Minh

19/04/2019

Kính mời các thầy/cô tham dự buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở với đề tài:

Mô hình rút gọn cho các hệ điều khiển.

Chuyên ngành: Toán học 

Mã số: 9.46.01.01

NCS: Chu Bình Minh.

Tập thể cán bộ hướng dẫn: TS. Hà Bình Minh, TS. Phan Xuân Thành

- Thời gian: 8h30, Thứ Hai, ngày 22-04-2019.
- Địa điểm: 318 nhà C1,  Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trân trọng thông báo!

 


Đánh giá bài viết


Xem thêm