Bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp cơ sở của NCS Vũ Thị Mai

24/07/2020

Kính mời các thầy cô quan tâm tham gia buổi bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp cơ sở của NCS Vũ Thị Mai

Tên đề tài luận án: Tính giới nội và ổn định của nghiệm các phương trình tiến hóa và động lực học thủy khí

Ngành: Toán học

Mã số: 9460101

Người hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Thị Ngọc Hà, TS. Trần Thị Loan

Thời gian: 9h00, ngày 27 tháng 7 năm 2020

Địa điểm: Phòng 318-C1, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Trân trọng thông báo.


Đánh giá bài viết


Xem thêm