Xử lý tín hiệu tiếng nói

: 09h00, ngày 23/11/2018 (Thứ Sáu)

: P106 D3

: Machine Learning và Data Mining

: Lại Thị Nga

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về tổng quan xử lý tín hiệu tiếng nói, các khái niệm cơ bản, đặc trưng, biểu diễn và các phép xử lý ngắn hạn.


Đánh giá bài viết


Xem thêm