Xác định cộng đồng và tầm quan trọng của các nút trên mạng bằng thuật toán PageRank

: 09h15, ngày 22/10/2019 (Thứ Ba)

: P106 D3, ĐH BKHN

: Seminar Toán rời rạc

: Nguyễn Quang Phượng

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Ngày nay, mạng xã hội đã trở nên quen thuộc và là một phần không thể thiếu trong đời sống của con người. Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội như vậy việc phát hiện và phân tích cấu trúc cộng đồng là một nhiệm vụ thiết yếu trong phân tích mạng xã hội. Nó có ứng dụng quan trọng trong mọi lĩnh vực của xã hội, như khoa học máy tính, kinh tế, chính trị, … . Trong báo cáo này sẽ đi sâu nghiên cứu các thuật toán phát hiện cộng đồng, giải quyết vấn đề chồng chéo cộng đồng, cụ thể là họ thuật toán Girvan-Newman, Congo; và áp dụng thuật toán PageRank để giải quyết một số bài toán thực tế tiêu biểu.


Đánh giá bài viết


Xem thêm