Mô hình rời rạc trong bài toán lan truyền bệnh dịch

: 08h15, ngày 15/10/2019 (Thứ Ba)

: P106 D3, ĐH BKHN

: Seminar Toán rời rạc

: Đặng Hữu Tú

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về mô hình mạng lưới trong nghiên cứu lan truyền bệnh dịch, cụ thể là bệnh Sốt xuất huyết tại Hà Nội, giai đoạn 05-11/2017.


Đánh giá bài viết


Xem thêm