Phương pháp máy học xác định ứng dụng độc hại trên thiết bị Android

: 09h15, ngày 08/10/2019 (Thứ Ba)

: P106 D3, ĐH BKHN

: Machine Learning và Data Mining

: Nguyễn Tiến Mạnh

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Các thiết bị di động ngày càng được sử dụng nhiều hơn, đặc biệt là các thiết bị chạy hệ điều hành Android. Đi đôi với điều đó, các ứng dụng độc hại trên Android cũng phát triển mạnh. Thay vì sử dụng các phương pháp truyền thống cần được cập nhật thường xuyên khi có các ứng dụng độc hại mới, Máy học được áp dụng nhằm mục đích tạo ra các bộ lọc mang tính tổng quát và ít cần phải cập nhật hơn. Báo cáo này sẽ trình bày các phương pháp Máy học áp dụng cho bài toán xác định ứng dụng độc hại trên thiết bị chạy Android.


Đánh giá bài viết


Xem thêm