Phân tích độ tin cậy tin tức lan truyền trên mạng xã hội dựa vào đồ thị

: 08h15, ngày 17/09/2019 (Thứ Ba)

: P106 D3, ĐH BKHN

: Seminar Toán rời rạc

: Vũ Minh Linh

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Ngày nay, mạng xã hội đang dần trở thành một trong những phương tiện liên lạc cũng như tiếp nhận thông tin chính. Từ đây, có thể thấy được rằng, nếu một thông tin được đăng tải lên mạng xã hội, nó có thể được lan truyền một cách chóng mặt. Tuy nhiên, có một sự thực là hầu hết các thông tin đăng tải trên mạng xã hội hiện nay đều không hề qua kiểm duyệt. Điều này kéo theo một hệ quả rằng có rất nhiều những thông tin sai sự thật đang ngày ngày được phát tán trên mạng xã hội. Nhưng thông tin này có thể gây ra rất nhiều tác hại, như cung cấp tri thức giả mạo, đánh lạc hướng dư luận hay thậm chí có thể gây thiệt hại lớn cho cá nhân và tổ chức có liên quan đến thông tin đó. Vì vậy, bài toán đặt ra rằng cần có một công cụ để đánh giá mức độ tin cậy của những thông tin trên mạng xã hội. Dựa trên đồ thị được xây dựng bởi liên kết giữa các tài khoản và các bài viết, kết hợp với điểm khởi tạo (dựa trên các thông tin về tài khoản và bài vết) sử dụng thuật toán random walk để tính ra điểm của mỗi bài viết.


Đánh giá bài viết


Xem thêm