Bước đi ngẫu nhiên và ứng dụng trên đồ thị

: 08h15, ngày 10/09/2019 (Thứ Ba)

: P106 D3, ĐH BKHN

: Seminar Toán rời rạc

: Nguyễn Hoàng Linh

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về bước đi ngẫu nhiên và ứng dụng trong việc giải quyết một số bài toán trên đồ thị cũng như xác định các đặc trưng trên các mạng phức hợp.


Đánh giá bài viết


Xem thêm