Xác đinh sắc thái văn bản

: 10h15, ngày 17/09/2019 (Thứ Ba)

: P106 D3, ĐH BKHN

: Machine Learning và Data Mining

: Võ Quỳnh Trang

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày phương pháp xác định sắc thái văn bản và ứng dụng transfer learning để cải thiện kết quả


Đánh giá bài viết


Xem thêm