Bước đi ngẫu nhiên và ứng dụng trên đồ thị

: 08h15, ngày 05/11/2019 (Thứ Ba)

: P106 D3, ĐH BKHN

: Seminar Toán rời rạc

: Vũ Thị Huệ

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày cơ sở lý thuyết về bước đi ngẫu nhiên (Random Walk) và một số ứng dụng cơ bản trong một số mạng phức hợp như mạng xã hội, mạng lan truyền bệnh dịch.


Đánh giá bài viết


Xem thêm