Phép biến đổi tích phân kiểu tích chập suy rộng liên quan đến Hartley, Fourier cosine, Fourier sine và ứng dụng

: 09h30, ngày 06/04/2016 (Thứ Tư)

: C2, Tầng 7, VIASM

: Seminar Giải tích

: NCS Hoàng Thị Vân Anh

: ĐHBK Hà Nội


Đánh giá bài viết


Xem thêm