A self-adaptive projection-type method for nonlinear multiple-sets split feasibility problem

: 14h00, ngày 19/04/2016 (Thứ Ba)

: 106B-D3

: Seminar Bài toán cân bằng, bài toán điểm bất động và các vấn đề liên quan

: Lê Hải Yến


Đánh giá bài viết


Xem thêm