Đa chập Hartley – Fourier và ứng dụng

: 09h30, ngày 30/03/2016 (Thứ Tư)

: Tầng 7, Viện NCCC về Toán (VIASM)

: Seminar Giải tích

: NCS. Phí Thị Vân Anh

: ĐH Giao thông vận tải


Đánh giá bài viết


Xem thêm