Laplace integral transform on the time scales

: 09h30, ngày 16/03/2016 (Thứ Tư)

: Phòng Hội thảo Viện Toán cao cấp, Tầng 7

: Seminar Giải tích

: Cao Thị Phương Loan

: ĐHBK Hà Nội


Đánh giá bài viết


Xem thêm