Mô hình ARIMA

: 10h15, ngày 10/10/2017 (Thứ Ba)

: P104 D3 ĐH Bách Khoa Hà Nội

: Machine Learning và Data Mining

: Nguyễn Hoàng Linh

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Mô hình ARIMA là mô hình được sử dụng nhiều trong các phân tích chuỗi thời gian cũng như các bài toán dự báo. Báo cáo trình bày về mô hình cũng như ứng dụng trong học máy.


Đánh giá bài viết


Xem thêm