Kontorovich-Lebedev generalized convolution inequalities

: 10h00, ngày 27/04/2016 (Thứ Tư)

: VIỆN NC CAO CẤP VỀ TOÁN (VIASM)

: Seminar Giải tích

: Phạm Văn Hoằng

: NCS ĐHBK Hà Nội


Đánh giá bài viết


Xem thêm