Báo cáo luận án Tiến sĩ cấp Bộ môn của NCS Phạm Văn Bằng

11/01/2016
Kính mời các thầy/cô và các bạn quan tâm đến tham dự buổi báo cáo Luận án Tiến sĩ cấp Bộ môn của NCS Phạm Văn Bằng.
Thông tin chi tiết như sau:

Họ và tên NCS: PHẠM VĂN BẰNG

Tên đề tài luận án: Một số tính chất của nghiệm phương trình vi phân trong không gian Banach

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

Mã số: 62.46.01.03

Người hướng dẫn khoa học:       PGS. TS. Nguyễn Thiệu Huy

Thời gian: 14h30 thứ năm, ngày 21.01.2016

Địa điểm: D3. 106B, Viện Toán ứng dụng và Tin học, Trường ĐHBK Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Trân trọng thông báo.

Đánh giá bài viết


Xem thêm