Kế hoạch đại hội Liên chi Hội sinh viên Viện Toán ứng dụng và Tin học

19/01/2016

Ninh Ngọc Luyên - Toán Tin 1 K59

  • Căn cứ Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam.
  • Căn cứ Hướng dẫn Quy trình tổ chức Đại hội đại biểu Liên chi hội Sinh viên của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
  • Ban Chấp hành Liên chi hội Sinh viên viện Toán ứng dụng và Tin học, nhiệm kỳ 2015 – 2018 đã họp và đi đến thống nhất tổ chức Đại hội đại biểu Liên chi hội Sinh viên, nhiệm kỳ 2015 – 2018.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

  1. Tổng kết, đánh giá công tác Hội và phong trào sinh viên viện Toán ứng dụng và Tin học nhiệm kỳ 2013 - 2015.
  2. Đánh giá, kiểm điểm Ban Chấp hành, Ban Thường trực LCH Sinh viên viện Toán ứng dụng và Tin học nhiệm kỳ 2013 - 2015.
  3. Thảo luận, xây dựng phương hướng, giải pháp hoạt động trong công tác Hội và phong trào sinh viên viện Toán ứng dụng và Tin học nhiệm kỳ 2015 - 2018.
  4. Hiệp thương bầu Ban Chấp hành Liên chi hội Sinh viên viện Toán ứng dụng và Tin học nhiệm kỳ 2015- 2018.
  5. Hiệp thương bầu Ðoàn Ðại biểu đi dự Ðại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015– 2018.

Đại biểu các chi Hội có mặt 18h ngày 20/01/2016.

Trang phục áo sơ mi trắng, sơ vin , quần tối màu , đi giầy hoặc dép quai hậu

Thời gian tổ chức đại hội:

  • Phiên nội bộ: 17h00-18h00 ngày 20/01/2016
  • Phiên công khai: 18h15-20h00 ngày 20/01/2016

Địa điểm: phòng D5-101 trường ĐH Bách Khoa Hà Nội


Đánh giá bài viết


Xem thêm