Xem điểm và phúc tra các học phần Toán, cuối kỳ 2022.2

Từ cuối kỳ 2022.2.  Mời các em sinh viên xem điểm thi cuối kỳ 2022.2 và đăng ký phúc tra, các học phần Toán tại:

https://fami.hust.edu.vn/sohoa.

 

Các thông báo khác