thông báo phúc tra GT2, Gt2 hệ đặc biệt

thu đơn phúc tra môn GT2, Gt2 hệ đặc biệt vào 2 ngày: Thứ 5 và thứ 6 ngày 15;16.6.2023, thu trong giờ hành chính.

SV lấy đơn và nộp đơn tại P106-D3.  Quá hạn viện không giải quyết.

 

Các thông báo khác