Thực tập HK2022.2

Việc thực tập của học kỳ 2022.2 cụ thể như sau:
1. Với SV thực tập gắn liền với ĐATN (TTKT + ĐATN cử nhân hoặc TTTN + ĐATN KS)
Cơ sở thực tập sẽ do SV trao đổi với GVHD để chọn nơi phù hợp. Cơ sở thực tập có thể là các công ty có liên kết với Viện (theo danh sách dưới đây) hoặc không. Tuy nhiên, kết quả thu được tại cơ sở thực tập cần phải bổ trợ cho kết quả của ĐATN.
SV điền thông tin theo phiếu xác nhận (viết tay) kèm theo chữ ký của GVHD và gửi về VP Viện.

Xác nhận cơ sở thực tập ĐATN
Lưu ý : SV photo 2 bản (sau khi có đầy đủ chữ ký) để sau này đóng kèm với báo cáo thực tập.
2. Với SV thực tập nhưng không có ĐATN kèm theo
SV bắt buộc phải thực tập tại một trong các công ty có liên kết với Viện (theo danh sách dưới đây).

Công ty Cổ Phần ITSOL
Công ty Grooo International
Công ty phần mềm 2NF
Icomm Media&Tech.,JSC
Công ty TNHH Công nghệ cao Skymap
Công ty SAPO
FSOFT
Viettel Media
Công ty cổ phần giải pháp phần mềm tài chính FSS
Công ty Amela
Công ty TNHH Pirago Việt Nam
Công ty Công nghệ gia đình FTECH
Citigo (Kiot Việt)
Viettel Commerce
VnPay
Công ty Cổ phần Quản lý Hồ sơ điện tử
Công ty TNHH Avepoint Việt Nam
Nano Technologies (Vui App)

Với những SV đi thực tập tại công ty có liên kết với Viện cần điền form đăng ký nguyện vọng và gửi về email nam.nguyencanh@hust.edu.vn (file .doc) với tiêu đề “Đăng ký thực tập HK 2022.2”. 

Nếu SV đang thực tập thì trong mục ghi chú cần ghi rõ "Đang thực tập tại..."

Đăng ký nguyện vọng TT tại cơ sở liên kết với Viện
Hạn cuối cùng để nộp phiếu xác nhận hoặc/và gửi đơn đăng ký là Thứ sáu ngày 21/4/2023.

Các thông báo khác