Thông báo phúc tra Gk môn GT3, ĐS, XSTK, XSTK và QHTN, PPt, PPT và ML và các môn hệ đặc biệt

Viện Toán Ứng dụng và Tin học thu đơn phúc tra GK các Môn: GT3, ĐS, XSTK; XSTK và QHTN, PPT, PPT và ML và các môn hệ đặc biệt.

Thời gian: thứ 2 và thứ 3 ngày 12 và 13.6.2023. (thu trong giờ hành chính), lệ phí 20.000đ/đơn, lấy đơn và nộp đơn tại P106-D3 ĐHBKHN

Các thầy cô dạy BT sẽ thông báo điểm cho sv lớp mình được biết để phúc tra.

Trân trọng.

Các thông báo khác