Kế hoạch bảo vệ các loại đồ án + TT học kỳ 2022.2

Thực tập

SV upload file báo cáo lên địa chỉ https://forms.microsoft.com/r/gd76iQQSZR trong ngày mai 21/8/2023.

Dự kiến bảo vệ sáng Thứ 5 ngày 24/8/2023. Địa điểm và thời gian và HĐ như sau

Thời gian bảo vệ : 8h00 ngày 24/8/2023 tại D8-303 (HĐ1) và D8-305 (HĐ2)

Lưu ý : SV thuộc đối tượng sau không phải bảo vệ TT. Nếu ai thiếu hoặc thừa đều phải báo lại ngay.

  • SV làm đồ án tốt nghiệp (đã bảo vệ) và TT (TTKT + ĐATN Cử nhân, TTKS + ĐATN KS) cùng lúc.

Đồ án 1 : Không bảo vệ. 

SV gặp GV phản biện để trao đổi về kết quả đồ án.

MSSV Sinh viên GV Hướng dẫn GV Phản biện
20206144 Nguyễn Trọng Huy Hoàng ThS. Nguyễn Tuấn Dũng PGS.TS. Nguyễn Đình Hân
20206290 Trần Tuấn Kiệt TS. Lê Chí Ngọc PGS.TS. Nguyễn Đình Hân
20206253 Phạm Phương Nga ThS. Nguyễn Danh Tú PGS.TS. Nguyễn Đình Hân
20200663 Huỳnh Quốc Việt ThS. Nguyễn Tuấn Dũng PGS.TS. Nguyễn Đình Hân
20206153 Nguyễn Thị Diệu Linh TS. Lê Chí Ngọc PGS.TS. Nguyễn Đình Hân
20206238 Trịnh Trung Hiếu TS. Vũ Thành Nam PGS.TS. Nguyễn Đình Hân
20206291 Nguyễn Đắc Long TS. Nguyễn Huy Trường ThS. Lê Kim Thư
20206229 Trịnh Văn Cường TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền ThS. Lê Kim Thư
20206134 Nguyễn Ngọc Hải TS. Nguyễn Huy Trường ThS. Lê Kim Thư
20206246 Trần Thị Lam TS. Vương Mai Phương ThS. Lê Kim Thư
20206157 Nguyễn Quang Minh TS. Trần Ngọc Thăng ThS. Lê Kim Thư
20206187 Lê Ngọc Yến TS. Lê Chí Ngọc ThS. Lê Quang Hòa
20206268 Lê Thị Ánh Tuyết ThS. Nguyễn Danh Tú ThS. Lê Quang Hòa
20206309 Vũ Thị Thương TS. Trần Ngọc Thăng ThS. Lê Quang Hòa
20206277 Nguyễn Quang Dũng ThS. Nguyễn Danh Tú ThS. Lê Quang Hòa
20206259 Nguyễn Thúy Quỳnh TS. Lê Chí Ngọc ThS. Lê Quang Hòa
20204811 Nguyễn Đức Ánh TS. Trần Ngọc Thăng ThS. Nguyễn Danh Tú
20206231 Hoàng Tiến Đạt TS. Đoàn Duy Trung ThS. Nguyễn Danh Tú
20200201 Đỗ Thuý Hằng TS. Ngô Thị Hiền ThS. Nguyễn Danh Tú
20206135 Trần Thị Thúy Hằng TS. Vũ Thành Nam ThS. Nguyễn Danh Tú
20206206 Nguyễn Văn Nghiêm ThS. Nguyễn Tuấn Dũng ThS. Nguyễn Danh Tú
20206160 Bùi Hồng Phi ThS. Lê Quang Hòa ThS. Nguyễn Danh Tú
20206222 Đỗ Hải Anh TS. Lê Hải Hà ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
20206147 Nguyễn Đặng Hữu ThS. Lê Quang Hoà ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
20206150 Bùi Quốc Khải TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
20206205 Vũ Văn Nghĩa TS. Vũ Thành Nam ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
20200460 Lê Hải Phong TS. Đoàn Duy Trung ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
20206313 Nguyễn Tất Vượng TS. Vũ Thành Nam ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
20206190 Lê Viết Đăng TS. Lê Chí Ngọc TS. Đoàn Duy Trung
20200253 Nguyễn Sỹ Huân PGS.TS. Nguyễn Đình Hân TS. Đoàn Duy Trung
20206284 Nguyễn Tuấn Hùng ThS. Lê Kim Thư TS. Đoàn Duy Trung
20206149 Nguyễn Đức Huynh TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền TS. Đoàn Duy Trung
20206289 Trần Quốc Khánh TS. Nguyễn Huy Trường TS. Đoàn Duy Trung
20200369 Phan Thành Long TS. Phạm Huyền Linh TS. Đoàn Duy Trung
20206189 Trần Tuấn Anh TS. Đoàn Duy Trung TS. Lê Chí Ngọc
20206120 Vũ Đình Bách TS. Lê Đình Nam TS. Lê Chí Ngọc
20206130 Hách Hải Dương TS. Lê Hải Hà TS. Lê Chí Ngọc
20206177 Trần Nhật Trung TS. Trần Ngọc Thăng TS. Lê Chí Ngọc
20206312 Đỗ Trung Tuyến ThS. Lê Kim Thư TS. Lê Chí Ngọc
20206211 Nguyễn Bá Thành ThS. Nguyễn Tuấn Dũng TS. Lê Chí Ngọc
20206280 Bùi Hồng Giang ThS. Lê Quang Hòa TS. Lê Đình Nam
20206198 Hoàng Mạnh Hiếu ThS. Lê Kim Thư TS. Lê Đình Nam
20206210 Nguyễn Văn Quốc ThS. Nguyễn Danh Tú TS. Lê Đình Nam
20206301 Nguyễn Thị Quỳnh TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền TS. Lê Đình Nam
20206168 Nguyễn Quốc Thái ThS. Nguyễn Danh Tú TS. Lê Đình Nam
20206267 Nguyễn Cẩm Tú TS. Lê Chí Ngọc TS. Lê Đình Nam
20206244 Dương Văn Khoa ThS. Lê Kim Thư TS. Lê Hải Hà
20206119 Hà Sỹ Bách TS. Ngô Thị Hiền TS. Lê Hải Hà
20200236 Đỗ Đức Hoàng TS. Nguyễn Huy Trường TS. Lê Hải Hà
20206170 Dương Tuấn Thành TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền TS. Lê Hải Hà
20206269 Chu Thị Hải Yến TS. Lê Chí Ngọc TS. Lê Hải Hà
20200036 Nguyễn Thị Vân Anh TS. Lê Đình Nam TS. Ngô Quốc Hoàn
20206124 Nguyễn Huỳnh Đăng TS. Ngô Thị Hiền TS. Ngô Quốc Hoàn
20206204 Lương Bảo Minh TS. Phạm Huyền Linh TS. Ngô Quốc Hoàn
20206216 Lương Huy Tú TS. Nguyễn Huy Trường TS. Ngô Quốc Hoàn
20206182 Nguyễn Minh Tùng TS. Vương Mai Phương TS. Ngô Quốc Hoàn
20206126 Nguyễn Công Đạt TS. Ngô Quốc Hoàn TS. Ngô Thị Hiền
20206109 Phan Lạc An TS. Lê Hải Hà TS. Ngô Thị Hiền
20200595 Trần Minh Thành TS. Vũ Thành Nam TS. Ngô Thị Hiền
20206212 Phạm Thị Phương Thảo TS. Ngô Quốc Hoàn TS. Ngô Thị Hiền
20206179 Hoàng Văn Tú TS. Phạm Huyền Linh TS. Ngô Thị Hiền
20200088 Nguyễn Tiến Chinh TS. Ngô Quốc Hoàn TS. Nguyễn Huy Trường
20200313 Nguyễn Trinh Khang PGS.TS. Nguyễn Đình Hân TS. Nguyễn Huy Trường
20206304 Đặng Văn Thắng TS. Ngô Quốc Hoàn TS. Nguyễn Huy Trường
20206266 Nguyễn Thành Trung TS. Lê Đình Nam TS. Nguyễn Huy Trường
20206181 Bùi Thanh Tùng ThS. Nguyễn Danh Tú TS. Nguyễn Huy Trường
20206142 Bùi Đức Hoàng TS. Lê Hải Hà TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
20206154 Hoàng Lê Lương TS. Lê Hải Hà TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
20206257 Nguyễn Thị Lâm Phương ThS. Lê Quang Hoà TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
20206214 Hoàng Văn Toàn TS. Phạm Huyền Linh TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
20200625 Dương Thu Trang TS. Vũ Thành Nam TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
20206218 Nguyễn Đức Tùng ThS. Nguyễn Danh Tú TS. Phạm Huyền Linh
20206118 Trần Hồng Anh TS. Ngô Thị Hiền TS. Phạm Huyền Linh
20206224 Phạm Thị Ngọc Anh ThS. Lê Kim Thư TS. Phạm Huyền Linh
20206285 Dương Thái Huy TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền TS. Phạm Huyền Linh
20200378 Ngô Khánh Ly TS. Vũ Thành Nam TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
20206300 Nguyễn Hương Quỳnh TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền TS. Phạm Huyền Linh
20206133 Nguyễn Thị Hạ PGS.TS. Nguyễn Đình Hân TS. Trần Ngọc Thăng
20206112 Nguyễn Đức Anh ThS. Nguyễn Danh Tú TS. Trần Ngọc Thăng
20200277 Nguyễn Đình Huy ThS. Nguyễn Tuấn Dũng TS. Trần Ngọc Thăng
20206164 Đinh Quang Sáng PGS.TS. Nguyễn Đình Hân TS. Trần Ngọc Thăng
20206221 Ngô Ngọc Vương TS. Lê Hải Hà TS. Trần Ngọc Thăng
20206188 Lê Phúc An TS. Lê Hải Hà TS. Vũ Thành Nam
20206121 Ngô Thế Bằng ThS. Nguyễn Tuấn Dũng TS. Vũ Thành Nam
20200093 Trịnh Thuỳ Dung TS. Lê Chí Ngọc TS. Vũ Thành Nam
20206247 Ngô Ngọc Lan Linh TS. Đoàn Duy Trung TS. Vũ Thành Nam
20200418 Đỗ Hải Nam TS. Phạm Huyền Linh TS. Vũ Thành Nam
20206299 Nguyễn Đức Quân PGS.TS. Nguyễn Đình Hân TS. Vũ Thành Nam
20206111 Nguyễn Đình Anh TS. Ngô Quốc Hoàn TS. Vương Mai Phương
20206195 Trương Hoàng Tùng Dương ThS. Lê Quang Hòa TS. Vương Mai Phương
20206141 Nguyễn Văn Hoàn PGS.TS. Nguyễn Đình Hân TS. Vương Mai Phương
20206209 Trần Minh Quang TS. Lê Đình Nam TS. Vương Mai Phương
20206166 Nguyễn Học Sơn TS. Trần Ngọc Thăng TS. Vương Mai Phương
20200001 Bùi Lương Hà An Bùi Xuân Diệu Trịnh Ngọc Hải
20195892 Phạm Văn Khiêm Bùi Xuân Diệu Trịnh Ngọc Hải
20206202 Nguyễn Bùi Khánh Linh Đào Tuấn Anh Phan Xuân Thành
20206185 Dương Đình Văn Đào Tuấn Anh Đoàn Công Định
20206248 Dương Thành Long Đỗ Trọng Hoàng Nguyễn Duy Tân
20206306 Trịnh Vũ Thiên Đỗ Trọng Hoàng Nguyễn Xuân Thọ
20206297 Phạm Xuân Phong Đoàn Công Định Đào Tuấn Anh
20206174 Bùi Mạnh Tiến Nguyễn Hải Sơn Nguyễn Thị Thu Hương
20206201 Lê Thị Linh Lê Văn Tứ Ninh Văn Thu
20206172 Vũ Thị Hoài Thu Nguyễn Công Minh Đỗ Trọng Hoàng
20206250 Triệu Quang Mạnh Nguyễn Duy Tân Phan Xuân Thành
20206226 Văn Ngọc Anh Nguyễn Hải Sơn Nguyễn Thị Toàn
20206310 Vũ Nguyên Tông Nguyễn Hải Sơn Phan Xuân Thành
20200309 Cao Phạm Tân Khải Nguyễn Thị Thu Hương Trần Thị Kim Oanh
20206186 Hoàng Thị Hải Yến Nguyễn Thị Toàn Nguyễn Hải Sơn
20206176 Nguyễn Văn Trung Nguyễn Thiệu Huy Nguyễn Xuân Thọ
20206243 Nguyễn Đình Khánh Nguyễn Thiệu Huy Hà Phi
20195879 Vũ Huy Hoàng Nguyễn Xuân Thảo Trần Thị Kim Oanh
20200579 Hoàng Văn Thái Nguyễn Xuân Thảo Đào Tuấn Anh
20200591 Ngô Văn Thành Nguyễn Xuân Thọ Nguyễn Thiệu Huy
20206270 Nguyễn Việt Anh Nguyễn Xuân Thọ Nguyễn Công Minh
20206148 Đỗ Khánh Huyền Ninh Văn Thu Phạm Việt Hải
20206194 Vũ Mạnh Dũng Ninh Văn Thu Đoàn Công Định
20206219 Nguyễn Thanh Tùng Phan Xuân Thành Hà Phi
20206227 Vương Thị Phương Anh Trần Thị Kim Oanh Vũ Thị Ngọc Hà
20206158 Vũ Nhật Minh Trịnh Ngọc Hải Nguyễn Thị Toàn
20206265 Lê Thị Trang Vũ Thị Ngọc Hà Nguyễn Xuân Thảo
20206139 Nguyễn Đức Hiếu Vũ Thị Ngọc Hà Nguyễn Xuân Thảo
20206200 Vũ Ngọc Lâm Nguyễn Xuân Thảo Ninh Văn Thu
20206143 Đỗ Văn Hoàng Nguyễn Thị Thu Hương Bùi Xuân Diệu
20206223 Lê Thị Tú Anh Nguyễn Công Minh Đỗ Trọng Hoàng
20200096 Hà Minh Dũng Nguyễn Duy Tân Nguyễn Thiệu Huy
20206113 Nguyễn Phan Anh Đỗ Trọng Hoàng Nguyễn Công Minh
20195953 Nguyễn Tiến Chung Nguyễn Thiệu Huy Nguyễn Duy Tân
20206234 Phan Trọng Đức Vũ Thị Ngọc Hà Phạm Việt Hải
20206311 Nguyễn Đức Triệu Trịnh Ngọc Hải Nguyễn Hải Sơn
20195989 Vũ Phong Quý Bùi Xuân Diệu Nguyễn Thị Thu Hương
20206156 Hoàng Đức Mạnh Đào Tuấn Anh Phan Xuân Thành
20206239 Nguyễn Thị Huê Nguyễn Thị Thanh Hiền Trần Ngọc Khuê
20206184 Trần Thanh Tùng Nguyễn Thị Thu Thủy Phạm Thị Hoài
20206292 Ngô Tấn Minh Nguyễn Văn Hạnh Nguyễn Thị Thu Thủy
20206175 Nguyễn Lương Quỳnh Trang Nguyễn Văn Hạnh Đỗ Văn Cường
20206199 Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Văn Hạnh Nguyễn Thị Ngọc Anh
20200599 Đỗ Diệu Thảo Nguyễn Phương Thùy Hà Thị Ngọc Yến
20200291 Nguyễn Thị Thu Huyền Nguyễn Phương Thùy Tạ Thị Thanh Mai
20206293 Nguyễn Hoàng Minh Lê Xuân Lý Nguyễn Hữu Du
20206272 Trần Xuân Bách Lê Xuân Lý Đỗ Văn Cường
20206260 Phạm Như Quỳnh Nguyễn Phương Thùy Hà Thị Ngọc Yến
20206122 Phạm Thị Hoa Biển Đỗ Đức Tâm Tạ Thị Thanh Mai
20206296 Nguyễn Minh Phi Đỗ Đức Tâm Hà Thị Ngọc Yến
20185480 Vũ Văn Thìn Đỗ Đức Tâm Hà Thị Ngọc Yến
20206287 Dương Thị Ngọc Huyền Đỗ Văn Cường Nguyễn Hữu Du
20206197 Tạ Duy Hải Đỗ Văn Cường Nguyễn Thị Thu Thủy
20196006 NGÔ QUANG TÙNG Đỗ Văn Cường Nguyễn Hữu Du
20206242 Nguyễn Thị Khánh Huyền Nguyễn Quốc Hưng Đỗ Đức Tâm
20203309 Nguyễn Bá Anh Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Văn Hạnh
20206288 Thân Thị Mỹ Huyền Tạ Thị Thanh Mai Đỗ Đức Thuận
20200126 Đào Bảo Đại Tạ Thị Thanh Mai Dương Anh Tuấn
20206262 Trần Thị Minh Thanh Hà Thị Ngọc Yến Dương Anh Tuấn
20206252 Nguyễn Thành Nam Tạ Anh Sơn Phạm Thị Hoài
20206230 Bùi Văn Đạt Hà Thị Ngọc Yến Dương Anh Tuấn
20206274 Đào Tiến Đạt Nguyễn Quốc Hưng Nguyễn Trung Dũng
20206273 Phạm Chí Công Nguyễn Quốc Hưng Đỗ Đức Tâm
20206167 Nguyễn Phạm Duy Thái Đỗ Đức Thuận Phạm Thị Hoài
20206225 Trần Thị Vân Anh Đỗ Đức Thuận Đặng Đình Công
20200505 Nguyễn Đức Quân Lê Xuân Lý Nguyễn Thị Ngọc Anh
20206303 Phạm Văn Thái Nguyễn Thị Ngọc Anh Lê Xuân Lý
20200307 Mạc Anh Kiệt Tạ Anh Sơn Nguyễn Thị Thu Thủy
20206278 Trương Việt Dũng Nguyễn Thị Ngọc Anh Nguyễn Thị Thu Thủy
20206302 Phạm Ngọc Thái Phạm Thị Hoài Đỗ Đức Thuận
20200092 Nguyễn Tài Quang Dinh Trần Ngọc Khuê Nguyễn Văn Hạnh
20206294 Nguyễn Nhật Minh Trần Ngọc Khuê Nguyễn Văn Hạnh
20206235 Ngô Tiến Duy Nguyễn Hữu Du Nguyễn Thị Ngọc Anh
20206282 Trần Huy Hoàng Nguyễn Hữu Du Trần Ngọc Khuê
20206275 Vũ Thành Đạt Nguyễn Cảnh Nam Trần Ngọc Khuê
20206286 Phạm Quang Huy Nguyễn Cảnh Nam Phạm Thị Hoài
20200039 Nguyễn Việt Anh Nguyễn Thị Thanh Hiền Lê Xuân Lý
20206171 Lưu Liên Thảo Nguyễn Trung Dũng Tạ Thị Thanh Mai
20206165 Nguyễn Hoàng Sơn Nguyễn Trung Dũng Tạ Anh Sơn
20206208 Nguyễn Hải Phong Đặng Đình Công Đỗ Đức Thuận
20206173 Đồng Bá Thuỳ Đặng Đình Công Tạ Anh Sơn
20200537 Đặng Sỹ Tiến Đặng Đình Công Nguyễn Trung Dũng
20206125 Đào Đắc Đạt Dương Anh Tuấn Tạ Thị Thanh Mai
20206115 Nguyễn Việt Anh Dương Anh Tuấn Đỗ Đức Tâm
20200271 Đặng Nhật Huy Nguyễn Thị Ngọc Anh Lê Xuân Lý
20206152 Vương Tuấn Kiệt Nguyễn Hữu Du Đỗ Văn Cường
20206228 Đào Thị Ngọc Ánh Nguyễn Cảnh Nam Đặng Đình Công
20206240 Trần Thùy Hương Phạm Thị Hoài Đỗ Đức Thuận
20200487 Đỗ Hồng Quang Nguyễn Phương Thùy Dương Anh Tuấn
20206251 Vũ Đức Minh Đỗ Đức Thuận Đặng Đình Công
20190111 Đoàn Minh Bảo Nguyễn Thị Thu Thủy Tạ Anh Sơn
20200076 Nguyễn Như Cường Nguyễn Trung Dũng Tạ Anh Sơn
20206192 Đàm Công Danh Dương Anh Tuấn Đỗ Đức Tâm

Họp lớp bảo vệ Đồ án 2+3 : 21h00 ngày 31/7/2023 qua Teams. Code : 3ixjm30

Bảo vệ Đồ án 2 + 3 Bộ môn Toán cơ bản

Thời gian: 8h00-11h30 ngày 02/08/2023. Địa điểm: D6-106

Danh sách HĐ1

STT Mã SV Họ và tên GV hướng dẫn Ghi chú
1 20195960 Bùi Văn Duy Đoàn Công Định ĐA2
2 20185348 Phạm Tuấn Hiệp Phan Xuân Thành ĐA2
3 20173479 Phạm Đức Anh Đoàn Công Định ĐA2
4 20195899 Nguyễn Hoàng Lương Phạm Việt Hải ĐA2
5 20164345 Lê Minh Tuấn Ninh Văn Thu ĐA3

Bảo vệ Đồ án 2 + 3 Bộ môn Toán Tin

Thời gian: 13h00 ngày 04/08/2023

Hội đồng 2. Địa điểm: D8-205

STT SHSV Họ và tên GV Hướng dẫn
1 20195842 Nguyễn Quý Bách ThS. Lê Kim Thư
2 20194922 Hoàng Trung Chiến TS. Ngô Thị Hiền
3 20185436 Ngô Quốc Cường TS. Lê Hải Hà
4 20173494 Lê Quốc Đạt ThS. Nguyễn Danh Tú
5 20195870 Hà Quang Hanh TS. Lê Hải Hà
6 20195886 Đào Đức Huy TS. Lê Hải Hà
7 20185464 Lê Hữu Đức Long ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
8 20173559 Hoàng Hải Nam TS. Đoàn Duy Trung

Hội đồng 3. Địa điểm: D8-206

STT SHSV Họ tên GV Hướng dẫn
1 20185465 Nguyễn Cảnh Long TS. Trần Ngọc Thăng
2 20206299 Nguyễn Đức Quân PGS.TS. Nguyễn Đình Hân
3 20195163 Lê Đức Tài TS. Trần Ngọc Thăng
4 20195917 Lê Khánh Thành ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
5 20195931 Phạm Thu Trang TS. Vương Mai Phương
6 20196000 Lê Thị Hồng Trang TS. Vương Mai Phương
7 20195911 Trần Văn Quang TS. Trần Ngọc Thăng
8 20195854 Phan tiến Đạt TS. Lê Đình Nam
9 20185426 Nguyễn Tiến Vĩ TS. Phạm Huyền Linh

Hội đồng 4. Địa điểm: D8-207

STT SHSV Họ tên GV Hướng dẫn
1 20173495 Nguyễn Thị Định TS. Nguyễn Huy Trường
2 20195905 Vũ Thị Ánh Nguyệt ThS. Lê Quang Hòa
3 20195995 Đỗ Xuân Thưởng TS. Phạm Huyền Linh
4 20195933 Vũ Thị Thùy Trang TS. Ngô Thị Hiền
5 20200663 Huỳnh Quốc Việt PGS.TS. Nguyễn Đình Hân
6 20195942 Nguyễn Văn Vũ ThS. Nguyễn Danh Tú
7 20173589 Nguyễn Đức Thiện PGS. Nguyễn Đình Hân
8 20192093 Bùi xuân thịnh TS. Vũ Thành Nam

Bảo vệ Đồ án 2 + 3 Bộ môn Toán ứng dụng

Thời gian: 13h30 ngày 04/08/2023

Hội đồng 5. Địa điểm: D8-201

STT Họ và tên  MSSV Giảng viên hướng dẫn
1. Hà Huy Phúc Nguyên 20200446 Tạ Anh Sơn
2. Nguyễn Thị Nga 20185387 Nguyễn Trung Dũng
3. Nguyễn Như Thuận 20195925 Phạm Thị Hoài
4. Phạm Bá Toàn 20185413 Đỗ Đức Thuận
 5. Vũ Đức Trung 20185417 Nguyễn Phương Thùy

Hội đồng 6. Địa điểm: D8-202

STT Họ và tên  MSSV Giảng viên hướng dẫn
1. Tuấn Anh Chí 20194232 Nguyễn Thị Ngọc Anh
2. Nguyễn Thị Ngọc Lan 20185372 Nguyễn Phương Thùy
3. Lê Cao Long 20185377 Nguyễn Hữu Du
4. Trần Đức Toản 20195929 Nguyễn Thị Thanh Hiền
5. Phạm Thành Công 20185331 Nguyễn Thị Thu Thủy
6. Trần Thị Hồng Vân 20195941 Trần Ngọc Khuê

Bảo vệ ĐATN 

Họp lớp trước bảo vệ : 14h30 ngày 12/8/2023 online qua MS Teams (Code : 3ixjm30) (vắng mặt trừ điểm theo quy định)

Kiểm tra chương trình : 8h ngày 14/8/2023 với các HĐ định hướng Tin học. HĐ 1 + 6 tại D6-103, HĐ 2 + 4 + 7 tại D6-104, HĐ 3 + 8 +10 tại D6-105, HĐ 5 + 9 tại D3-104

Bảo vê: Ngày 16/8/2023

Phân công HĐ và Phản biện

Hội đồng 1 (định hướng Tin học)

Địa điểm: D9-102                   Thời gian: 8h00

MSSV Họ tên Hướng dẫn Phản biện
20185429 Đinh Tuấn Anh TS. Ngô Thị Hiền ThS. Lê Kim Thư
20195949 Nguyễn Thị Vân Anh TS. Vương Mai Phương PGS.TS. Nguyễn Đình Hân
20185440 Nguyễn Ngọc Diệp TS. Lê Chí Ngọc ThS. Nguyễn Danh Tú
20192769 Hoàng Minh Đức ThS. Lê Quang Hòa TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
20195869 Phạm Việt Hà TS. Phạm Huyền Linh ThS. Lê Kim Thư
20195969 Trương Ngọc Huyền TS. Vương Mai Phương ThS. Nguyễn Danh Tú
20195894 Nguyễn Trung Kiên ThS. Lê Kim Thư TS. Lê Đình Nam
20195903 Vũ Quang Minh TS. Phạm Huyền Linh TS. Ngô Thị Hiền

Hội đồng 2 (định hướng Tin học) 

Địa điểm: D9-103                    Thời gian: 8h00

MSSV Họ tên Hướng dẫn Phản biện
20185432 Phạm Vân Anh TS. Ngô Thị Hiền TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
20185329 Phạm Thị Linh Chi ThS. Nguyễn Danh Tú TS. Trần Ngọc Thăng
20195846 Nguyễn Tạ Quốc Cường PGS.TS. Nguyễn Đình Hân TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
20195868 Nguyễn Trường Giang ThS. Lê Quang Hòa ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
20195837 Vũ Đinh Trường An TS. Lê Chí Ngọc TS. Trần Ngọc Thăng
20195961 Trần Thị Hiền TS. Lê Hải Hà PGS.TS. Nguyễn Đình Hân
20195968 Vũ Thành Huy TS. Lê Chí Ngọc TS. Ngô Thị Hiền
20190080 Nguyễn Đình Nhật PGS.TS. Nguyễn Đình Hân ThS. Nguyễn Tuấn Dũng

Hội đồng 3 (định hướng Tin học)

Địa điểm: D9-104                    Thời gian: 8h00

MSSV Họ tên Hướng dẫn Phản biện
20195947 Đặng Minh Anh ThS. Nguyễn Tuấn Dũng TS. Lê Hải Hà
20195849 Trịnh Xuân Đăng ThS. Nguyễn Danh Tú TS. Lê Đình Nam
20195853 Hà Trọng Đạt TS. Vũ Thành Nam TS. Ngô Thị Hiền
20185351 Nguyễn Quang Hiếu TS. Trần Ngọc Thăng TS. Lê Đình Nam
20190097 Ngô Thị Hương TS. Lê Chí Ngọc TS. Trần Ngọc Thăng
20195975 Vũ Tiến Lâm TS. Đoàn Duy Trung TS. Phạm Huyền Linh
20185401 Hoàng Tuấn Tài PGS.TS. Nguyễn Đình Hân TS. Lê Hải Hà
20195016 Nguyễn Công Hiếu TS. Đoàn Duy Trung TS. Ngô Quốc Hoàn

Hội đồng 4 (định hướng Tin học)

Địa điểm: D9-202                    Thời gian: 8h00

MSSV Họ tên Hướng dẫn Phản biện
20194922 Hoàng Trung Chiến ThS. Nguyễn Tuấn Dũng PGS.TS. Nguyễn Đình Hân
20173497 Phạm Tiến Duật TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền TS. Vũ Thành Nam
20195888 Nguyễn Quang Huy ThS. Lê Kim Thư TS. Vũ Thành Nam
20195966 Phạm Văn Huy ThS. Nguyễn Tuấn Dũng TS. Trần Ngọc Thăng
20195898 Nguyễn Thành Long TS. Ngô Thị Hiền TS. Vũ Thành Nam
20173559 Hoàng Hải Nam ThS. Lê Kim Thư TS. Phạm Huyền Linh
20173569 Thân Thị Hồng Nhung TS. Ngô Thị Hiền TS. Phạm Huyền Linh
20196001 Lê Thu Trang PGS.TS. Nguyễn Đình Hân TS. Đoàn Duy Trung

Hội đồng 5 (định hướng Tin học)

Địa điểm: D9-203                    Thời gian: 8h00

MSSV Họ tên Hướng dẫn Phản biện
20195951 Nguyễn Minh Châu ThS. Nguyễn Tuấn Dũng TS. Lê Chí Ngọc
20195957 Lê Trí Đức ThS. Nguyễn Danh Tú TS. Vương Mai Phương
20195859 Phạm Anh Đức TS. Vũ Thành Nam ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
20195977 Nguyễn Phương Khánh Linh TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền ThS. Lê Kim Thư
Hoàng Mỹ Gia Huy TS. Lê Hải Hà TS. Vũ Thành Nam
20195906 Hoàng Khánh Nhàn TS. Lê Hải Hà TS. Vương Mai Phương
20195933 Vũ Thị Thùy Trang TS. Lê Hải Hà TS. Đoàn Duy Trung
20195861 Nguyễn Việt Dũng TS. Trần Ngọc Thăng ThS. Nguyễn Danh Tú

Hội đồng 6 (định hướng Tin học) 

Địa điểm: D9-102                     Thời gian: 13h30

MSSV Họ tên Hướng dẫn Phản biện
20173562 Đinh Công Nghĩa TS. Vũ Thành Nam PGS.TS. Nguyễn Đình Hân
20195919 Lê Thanh Thảo TS. Trần Ngọc Thăng TS. Nguyễn Huy Trường
20195920 Nguyễn Hoa Phương Thảo TS. Vũ Thành Nam ThS. Lê Kim Thư
20195935 Lưu Đức Trọng TS. Lê Hải Hà ThS. Nguyễn Danh Tú
20195939 Nguyễn Văn Tuấn TS. Lê Hải Hà TS. Nguyễn Huy Trường
20195940 Nguyễn Văn Thanh Tùng TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền TS. Vương Mai Phương
20196010 Đoàn Lê Tường Vy TS. Trần Ngọc Thăng TS. Lê Hải Hà
20195944 Nguyễn Hải Yến TS. Vũ Thành Nam TS. Ngô Quốc Hoàn

Hội đồng 7 (định hướng Tin học)

Địa điểm: D9-103                    Thời gian: 13h30

MSSV Họ tên Hướng dẫn Phản biện
20185355 Vũ Trung Hiếu TS. Lê Đình Nam TS. Nguyễn Huy Trường
20195985 Vũ Trọng Nghĩa TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền TS. Lê Đình Nam
20195991 Phạm Xuân Sang TS. Vũ Thành Nam TS. Trần Ngọc Thăng
20195923 Phạm Đình Thông TS. Ngô Thị Hiền TS. Trần Ngọc Thăng
20195996 Nguyễn Thị Thu Thủy TS. Vương Mai Phương ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
20195930 Lê Thị Kiều Trang TS. Phạm Huyền Linh ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
20196000 Lê Thị Hồng Trang TS. Phạm Huyền Linh TS. Nguyễn Huy Trường

Hội đồng 8 (định hướng Tin học) 

Địa điểm: D9-104                    Thời gian: 13h30

MSSV Họ tên Hướng dẫn Phản biện
20195974 Nguyễn Văn Lâm TS. Trần Ngọc Thăng TS. Đoàn Duy Trung
20195895 Đinh Thị Kim Liên TS. Trần Ngọc Thăng PGS.TS. Nguyễn Đình Hân
20195902 Nguyễn Hoàng Minh TS. Lê Chí Ngọc TS. Lê Hải Hà
20183967 Phạm Đình Phong TS. Ngô Thị Hiền ThS. Lê Kim Thư
20195163 Lê Đức Tài ThS. Nguyễn Tuấn Dũng ThS. Nguyễn Danh Tú
20195999 Đỗ Thị Trang TS. Vương Mai Phương TS. Đoàn Duy Trung
20164345 Lê Minh Tuấn PGS.TS. Nguyễn Đình Hân TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Hội đồng 9 (định hướng Tin học)

Địa điểm: D9-202                    Thời gian: 13h30

MSSV Họ tên Hướng dẫn Phản biện
20195978 Trần Thị Gia Linh TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền TS. Vũ Thành Nam
20195913 Vũ Thành Tân ThS. Nguyễn Tuấn Dũng TS. Trần Ngọc Thăng
20173585 Bùi Hữu Thành ThS. Lê Kim Thư TS. Vũ Thành Nam
20195945 Nguyễn Xuân Yến TS. Ngô Thị Hiền TS. Lê Hải Hà
20185415 Hoàng Đức Minh Triều PGS.TS. Nguyễn Đình Hân TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
20196009 Chu Thị Vy TS. Phạm Huyền Linh TS. Vương Mai Phương
20173602` Vũ Vinh ThS. Lê Kim Thư TS. Vũ Thành Nam
20184301 Hoả Ngọc Phương ThS. Nguyễn Tuấn Dũng TS. Vũ Thành Nam

Hội đồng 10 (định hướng Tin học)

Địa điểm: D9-203                    Thời gian: 13h30

MSSV Họ tên Hướng dẫn Phản biện
20185365 Đỗ Quang Hùng ThS. Nguyễn Danh Tú TS. Đoàn Duy Trung
20195979 Nguyễn Hoàng Long ThS. Lê Quang Hòa TS. Lê Chí Ngọc
20194117 Nguyễn Anh Minh TS. Trần Ngọc Thăng TS. Lê Chí Ngọc
20195986 Phạm Thanh Nhã ThS. Lê Quang Hòa TS. Phạm Huyền Linh
20195926 Nông Thị Thủy ThS. Nguyễn Danh Tú TS. Lê Chí Ngọc
20185476 ĐIỆP QUYỀN THẮNG TS. Đoàn Duy Trung TS. Lê Chí Ngọc
20196003 Trịnh Xuân Trường TS. Đoàn Duy Trung TS. Vũ Thành Nam

Hội đồng 1 (định hướng Toán ứng dụng)

Địa điểm: D9-302                    Thời gian: 7h30

MSSV Họ tên Hướng dẫn Phản biện
20185383 Nguyễn Đức Minh Tạ Anh Sơn Đặng Đình Công
20185385 Nguyễn Quang Minh Phạm Thị Hoài Tạ Anh Sơn
20195844 Hoàng Văn Chung Phạm Thị Hoài Đặng Đình Công
20195874 Phạm Thị Hoa Phạm Thị Hoài Đỗ Đức Thuận
20195839 Lê Thị Vân Anh Nguyễn Cảnh Nam Phạm Thị Hoài
20185425 Hoàng Thế Văn Tạ Anh Sơn Phạm Thị Hoài
20195998 Nguyễn Thị Thanh Trà Phạm Thị Hoài Tạ Anh Sơn
20195916 Trương Đăng Thắng Nguyễn Thị Thu Thủy Phạm Thị Hoài
20195904 Chu Thị Ngân Nguyễn Thị Thu Thủy Đỗ Đức Thuận

Hội đồng 2 (định hướng Toán ứng dụng)

Địa điểm: D9-303                    Thời gian: 7h30

MSSV Họ tên Hướng dẫn Phản biện
20185321 Phạm Đức Anh Trần Ngọc Khuê Nguyễn Thị Thu Thủy
20195880 Trần Thị Hồng Lê Xuân Lý Nguyễn Thị Ngọc Anh
20195983 Đào Thị Phương Nga Nguyễn Hữu Du Nguyễn Văn Hạnh
20185391 Đặng Thị Hồng Nhung Trần Ngọc Khuê Nguyễn Văn Hạnh
20185480 Vũ Văn Thìn Nguyễn Văn Hạnh Nguyễn Thị Ngọc Anh
20195994 Đặng Thị Hồng Thu Nguyễn Thị Ngọc Anh Lê Xuân Lý
20195847 Nguyễn Văn Đại Nguyễn Thị Ngọc Anh Nguyễn Thị Thu Thủy
20195943 Vũ Văn Xứng Đỗ Đức Thuận Trần Ngọc Khuê
20183911 Nguyễn Vũ Duyệt TS Đỗ Văn Cường Lê Xuân Lý

Hội đồng 3 (định hương Toán ứng dụng)

Địa điểm: D9-304                     Thời gian: 7h30

MSSV Họ tên Hướng dẫn Phản biện
20185347 Nguyễn Duy Hảo Đỗ Đức Tâm Nguyễn Hữu Du
20195963 Lê Thị Thu Hồng Hà Thị Ngọc Yến Dương Anh Tuấn
20195872 Vũ Minh Hiếu Đỗ Đức Thuận Nguyễn Trung Dũng
20195850 Cao Đình Đạt Đỗ Đức Tâm Dương Anh Tuấn
20195915 Nguyễn Mạnh Thắng Nguyễn Thị Ngọc Anh Nguyễn Trung Dũng
20195970 Lê Thị Ngọc Khánh Nguyễn Thị Ngọc Anh Đỗ Văn Cường
20195931 Phạm Thu Trang Nguyễn Trung Dũng Trần Ngọc Khuê
20190081 Bùi Tiến Thành Nguyễn Thị Ngọc Anh Đỗ Văn Cường
20173508 Trịnh Thanh Hải Đặng Đình Công Nguyễn Hữu Du

Hội đồng 4 (định hướng Toán ứng dụng)

Địa điểm: D9-204                    Thời gian: 7h30

MSSV Họ tên Hướng dẫn Phản biện
20195959 Vũ Thị Kim Dung Nguyễn Phương Thùy Hà Thị Ngọc Yến
20185371 Tạ Gia Khiêm Nguyễn Phương Thùy Hà Thị Ngọc Yến
20195908 Cao Thị Phương Nguyễn Phương Thùy Hà Thị Ngọc Yến
20195866 Nguyễn Thị Duyên Tạ Thị Thanh Mai Đỗ Đức Tâm
20185354 Trần Xuân Hiếu Tạ Thị Thanh Mai Đỗ Đức Tâm
20195862 Trần Đắc Dương Nguyễn Phương Thùy Tạ Thị Thanh Mai
20185409 Phạm Ngọc Thi Thư Tạ Thị Thanh Mai Đỗ Đức Tâm
20194377 Nguyễn Đình Thành Nguyễn Phương Thuỳ Tạ Thị Thanh Mai
20185397 Bùi Thị Như Quỳnh Dương Anh Tuấn Tạ Thị Thanh Mai
20195885 Nguyễn Thị Hường Nguyễn Phương Thùy Đỗ Đức Thuận

Hội đồng Toán học

Địa điểm: D9-402                    Thời gian: 8h30

MSSV Họ tên Hướng dẫn Phản biện
20195841 Lê Nguyên Bách Phan Xuân Thành Đào Tuấn Anh
20195980 Hoàng Thanh Mai Nguyễn Duy Tân Nguyễn Thiệu Huy
20185481 Lê Văn Thịnh Nguyễn Thị Toàn Nguyễn Hải Sơn

Các thông báo khác