THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CÁC HỌC PHẦN MÔN TOÁN KỲ 2023.1

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CÁC HỌC PHẦN MÔN TOÁN KỲ 2023.1

Đối với các học phần Đại số, Giải tích 1 (tất cả các hệ đào tạo):

1) Sinh viên chủ động đăng ký học tập theo thông báo từ phòng ĐT trên cổng thông tin.

2) Viện chỉ xem xét hỗ trợ đăng ký thêm cho các sinh viên K63 trở về trước (mã sinh viên 2018xxxx).

CÁC MÃ LỚP SAU HẾT CHỖ ĐĂNG KÝ: 147178, 147179 (MI1131), 147175, 147176 (MI1121)

Để đăng ký học tập sinh viên thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây:

  1. Thời gian: từ 15h00 ngày 30/08/2023 đến hết 15h00 ngày 06/09/2023.
  2. Hình thức đăng ký qua email
  3. Sinh viên PHẢI sử dụng hòm thư của trường ĐH BKHN
  4. Gửi trực tiếp email yêu cầu đến địa chỉ: sami.dkht@hust.edu.vn
  5. Tiêu đề: Đăng ký bổ sung học phần của Viện Toán
  6. Ví dụ nội dung email:
  • Họ và tên: Đoàn Duy Trung - Mã sinh viên: 20026886
  • Mã lớp đăng ký: 12345 (Lưu ý PHẢI chọn mã lớp Bài Tập hoặc Thí nghiệm)
  • Mã học phần: MI2010, Tên học phần: Phương pháp Tính

Lưu ý:

1) Sinh viên sẽ không được đăng ký nếu làm không đúng theo các quy định bên trên.

2) Tất cả mail gửi LẶP LẠI nhiều lần sẽ bị HỦY ĐĂNG KÝ NGAY

Các thông báo khác