Phân công hướng dẫn đồ án HK 2023.1

SV được phân công liên hệ ngay với GVHD để bắt đầu làm Đồ án.

SV chưa được phân công liên hệ ngay với Thầy Cảnh Nam.

Đồ án 1

Họ và tên MSSV Giảng viên hướng dẫn
Nguyễn Ngọc Ánh 20206271 Nguyễn Thị Thu Thủy
Phạm Đức Anh 20180262 Nguyễn Trung Dũng
Đặng Trần Tiến 20195927 Nguyễn Phương Thùy
Nguyễn Hồng Nhung 20206255 Tạ Thị Thanh Mai
Nguyễn Hoàng Long 20200363 Nguyễn Phương Thùy
Trương Minh Hoàng 20200248 Nguyễn Phương Thùy
Nguyễn Văn Dũng 20185341 Tạ Anh Sơn
Phạm Duy Anh 20206116 Ngô Quốc Hoàn
Nguyễn Tuấn Anh 20185431 Ngô Quốc Hoàn
Nguyễn Long Dương 20200121 Ngô Quốc Hoàn
Dương Công Thái 20216883 Nguyễn Danh Tú
Bùi Huy Hậu 20206137 Ngô Quốc Hoàn
Nguyễn Ngọc Hải 20206134 Nguyễn Đình Hân
Lê Trọng Hoàng 20206281 Lê Quang Hòa
Phạm Văn Tiến Dũng 20206128 Phạm Huyền Linh
Đỗ Thế Chiến 20206123 Lê Chí Ngọc
Nguyễn Trọng Nghĩa 20206159 Vương Mai Phương
Hoàng Huy Hoàng 20195877 Trần Ngọc Thăng
Phan Anh Quốc 20206163 Lê Kim Thư
Nguyễn Hoàng Lương 20195899 Đoàn Duy Trung
Đỗ Trung Tuyến 20206312 Nguyễn Huy Trường
Đỗ Thúy Hằng 20200201 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Phạm Thị Thu Hiền 20206138 Đào Tuấn Anh
Phạm Văn Thức 20206213 Phạm Việt Hải
Thái Văn Trường 20174307 Hà Phi
Phạm Công Hậu 20216105 Phan Xuân Thành
Nguyễn Đức Mạnh 20195900 Lê Văn Tứ

Đồ án 2

Họ và tên MSSV Giảng viên hướng dẫn
Bùi Đức Hoàng 20206142 Đoàn Duy Trung
Bùi Hồng Giang 20206280 Ngô Thị Hiền
Bùi Hồng Phi 20206160 Lê Quang Hòa
Bùi Lương Hà An 20200001 Vũ Thành Nam
Bùi Mạnh Tiến 20206174 Hà Thị Ngọc Yến
Bùi Thanh Tùng 20206181 Phạm Thị Hoài
Bùi Văn Đạt 20206230 Tạ Thị Thanh Mai
Cao Phạm Tân Khải 20200309 Đỗ Trọng Hoàng
Chu Thị Hải Yến 20206269 Lê Chí Ngọc
Đàm Công Danh 20206192 Nguyễn Tuấn Dũng
Đặng Nhật Huy 20200271 Nguyễn Thị Ngọc Anh
Đặng Sỹ Tiến 20200537 Lê Chí Ngọc
Đặng Trần Tiến 20195927 Đỗ Đức Thuận
Đặng Văn Thắng 20206304 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Đào Bảo Đại 20200126 Nguyễn Tuấn Dũng
Đào Đắc Đạt 20206125 Lê Chí Ngọc
Đào Thị Ngọc Ánh 20206228 Vũ Thành Nam
Đào Tiến Đạt 20206274 Vương Mai Phương
Đinh Quang Sáng 20206164 Lê Chí Ngọc
Đỗ Diệu Thảo 20200599 Nguyễn Phương Thùy
Đỗ Đức Hoàng 20200236 Nguyễn Đình Hân
Đỗ Hải Anh 20206222 Lê Hải Hà
Đỗ Hải Nam 20200418 Vũ Thành Nam
Đỗ Hồng Quang 20200487 Nguyễn Phương Thùy
Đỗ Khánh Huyền 20206148 Ninh Văn Thu
Đỗ Thu Thảo 20206305 Trần Ngọc Thăng
Đỗ Thúy Hằng 20200201 Ngô Quốc Hoàn
Đỗ Trung Tuyến 20206312 Ngô Quốc Hoàn
Đỗ Văn Hùng 20206283 Lê Quang Hòa
Đoàn Đức Thanh 20206261 Vương Mai Phương
Đoàn Minh Bảo 20190111 Nguyễn Thị Thu Thủy
Đoàn Quốc VĨnh 20185427 Tạ Thị Thanh Mai
Đồng Bá Thuỳ 20206173 Lê Hải Hà
Dương Đình Văn 20206185 Đào Tuấn Anh
Dương Ngọc Sơn 20185399 Nguyễn Huy Trường
Dương Thái Huy 20206285 Nguyễn Đình Hân
Dương Thành Long 20206248 Đặng Đình Công
Dương Thị Ngọc Huyền 20206287 Nguyễn Hữu Du
Dương Thu Trang 20200625 Phạm Huyền Linh
Dương Tiến Đạt 20200131 Lê Hải Hà
Dương Tuấn Thành 20206170 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Dương Văn Khoa 20206244 Lê Kim Thư
Hà Minh Dũng 20200096 Nguyễn Duy Tân
Hà Sỹ Bách 20206119 Ngô Thị Hiền
Hà Văn Học 20180264 nguyễn huy trường
Hách Hải Dương 20206130 Lê Hải Hà
Hoàng Đức Mạnh 20206156 Đào Tuấn Anh
Hoàng Lê Lương 20206154 Lê Quang Hòa
Hoàng Mạnh Hiếu 20206198 Nguyễn Thị Thu Hương
Hoàng Thị Hải Yến 20206186 Phạm Thị Hoài
Hoàng Văn Thái 20200579 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hoàng Văn Toàn 20206214 Lê Hải Hà
Hoàng Văn Tú 20206179 Nguyễn Đình Hân
Lê Hải Phong 20200460 Đoàn Duy Trung
Lê Khánh Thành 20195917 Nguyễn Huy Trường
Lê Ngọc Yến 20206187 Đoàn Duy Trung
Lê Phúc An 20206188 Lê Hải Hà
Lê Thị Ánh Tuyết 20206268 Nguyễn Danh Tú
Lê Thị Linh 20206201 Lê Hải Hà
Lê Thị Tú Anh 20206223 Phạm Huyền Linh
Lê Viết Đăng 20206190 Nguyễn Thị Toàn
Lê Việt Hoàng 20185450 Lê Kim Thư
Lương Bảo Minh 20206204 Phạm Huyền Linh
Lương Huy Tú 20206216 Nguyễn Huy Trường
Lưu Liên Thảo 20206171 Nguyễn Tuấn Dũng
Mạc Anh Kiệt 20200307 Tạ Anh Sơn
Ngô Khánh Ly 20200378 Vũ Thành Nam
Ngô Ngọc Lan Linh 20206247 Phạm Huyền Linh
Ngô Ngọc Vương 20206221 Vũ Thành Nam
Ngô Quang Tùng 20196006 Đỗ Văn Cường
Ngô Tấn Minh 20206292 Phạm Huyền Linh
Ngô Tiến Duy 20206235 Phạm Huyền Linh
Ngô Văn Thành 20200591 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Bá Anh 20203309 Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nguyễn Bá Thành 20206211 Nguyễn Tuấn Dũng
Nguyễn Bảo Anh 20206110 Nguyễn Văn Hạnh
Nguyễn Bùi Khánh Linh 20206202 Đào Tuấn Anh
Nguyễn Cẩm Tú 20206267 Nguyễn Huy Trường
Nguyễn Cảnh Long 20185465 Đoàn Duy Trung
Nguyễn Công Đạt 20206126 Đoàn Duy Trung
Nguyễn Đắc Long 20206291 Đỗ Đức Tâm
Nguyễn Đặng Hữu 20206147 Lê Kim Thư
Nguyễn Đình Anh 20206111 Lê Hải Hà
Nguyễn Đình Huy 20200277 Nguyễn Tuấn Dũng
Nguyễn Đình Khánh 20206243 Đoàn Duy Trung
Nguyễn Đức Anh 20206112 Lê Chí Ngọc
Nguyễn Đức Ánh 20204811 Trần Ngọc Thăng
Nguyễn Đức Hiếu 20206139 Nguyễn Đình Hân
Nguyễn Đức Quân 20200505 Lê Xuân Lý
Nguyễn Đức Quân 20206299 Nguyễn Đình Hân
Nguyễn Đức Triệu 20206311 Nguyễn Danh Tú
Nguyễn Đức Tùng 20206218 Lê Kim Thư
Nguyễn Hải Phong 20206208 Nguyễn Tuấn Dũng
Nguyễn Hoàng Minh 20206293 Nguyễn Thị Thanh Hiền
Nguyễn Hoàng Nhật 20204772 Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nguyễn Hoàng Sơn 20206165 Lê Chí Ngọc
Nguyễn Học Sơn 20206166 Lê Quang Hòa
Nguyễn Hương Quỳnh 20206300 Đặng Đình Công
Nguyễn Huỳnh Đăng 20206124 Ngô Thị Hiền
Nguyễn Kim Long 20185379 Lê Quang Hòa
Nguyễn Lan Hương 20195884 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Lương Quỳnh Trang 20206175 Nguyễn Văn Hạnh
Nguyễn Minh Phi 20206296 Vương Mai Phương
Nguyễn Minh Tùng 20206182 Vương Mai Phương
Nguyễn Ngọc Ánh 20206271 Nguyễn Phương Thùy
Nguyễn Ngọc Hải 20206134 Nguyễn Công Minh
Nguyễn Nhật Minh 20206294 Trần Ngọc Khuê
Nguyễn Như Cường 20200076 Đoàn Duy Trung
Nguyễn Phạm Duy Thái 20206167 Phạm Thị Hoài
Nguyễn Phan Anh 20206113 Lê Quang Hòa
Nguyễn Quabg Dũng 20206277 Nguyễn Danh Tú
Nguyễn Quang Minh 20206157 Trần Ngọc Thăng
Nguyễn Quốc Thái 20206168 Nguyễn Danh Tú
Nguyễn Sỹ Huân 20200253 Nguyễn Đình Hân
Nguyễn Tài Quang Dinh 20200092 Nguyễn Cảnh Nam
Nguyễn Tất Vượng 20206313 Vũ Thành Nam
Nguyễn Thành Nam 20206252 Tạ Anh Sơn
Nguyễn Thành Trung 20206266 Nguyễn Hữu Du
Nguyễn Thanh Tùng 20206219 Vũ Thành Nam
Nguyễn Thế Kiên 20195971 Đoàn Duy Trung
Nguyễn Thị Diệu Linh 20206153 Lê Chí Ngọc
Nguyễn Thị Hạ 20206133 Vương Mai Phương
Nguyễn Thị Hoài Thương 20206308 Trần Ngọc Thăng
Nguyễn Thị Huê 20206239 Nguyễn Thị Thanh Hiền
Nguyễn Thị Khánh Huyền 20206242 Ngô Thị Hiền
Nguyễn Thị Kim Hoa 20195873 Lê Kim Thư
Nguyễn Thị Lâm Phương 20206257 Trần Ngọc Thăng
Nguyễn Thị Phương Liên 20200342 Nguyễn Phương Thùy
Nguyễn Thị Quỳnh 20206301 Lê Kim Thư
Nguyễn Thị Thu Huyền 20200291 Nguyễn Phương Thùy
Nguyễn Thị Vân Anh 20200036 Vũ Thành Nam
Nguyễn Thúy Quỳnh 20206259 Lê Chí Ngọc
Nguyễn Tiến Chung 20195953 Nguyễn Duy Tân
Nguyễn Tiến Vĩ 20185426 Phạm Huyền Linh
Nguyễn Trường Sơn 20185400 Nguyễn Thiệu Huy
Nguyễn Tuấn Anh 20185431 Ngô Thị Hiền
Nguyễn Tuấn Anh 20206114 Nguyễn Tuấn Dũng
Nguyễn Tuấn Hùng 20206284 Lê Kim Thư
Nguyễn Văn Đức 20195958 Nguyễn Huy Trường
Nguyễn Văn Dũng 20185341 Nguyễn Phương Thùy
Nguyễn Văn Hoàn 20206141 Nguyễn Đình Hân
Nguyễn Văn Nghiêm 20206206 Nguyễn Tuấn Dũng
Nguyễn Văn Quốc 20206210 Nguyễn Danh Tú
Nguyễn Văn Trung 20206176 Vũ Thị Ngọc Hà
Nguyễn Việt Anh 20200039 Hà Thị Ngọc Yến
Nguyễn Việt Anh 20206115 Lê Hải Hà
Phạm Chí Công 20206273 Lê Kim Thư
Phạm Nhật Quang 20195910 Nguyễn Huy Trường
Phạm Như Quỳnh 20206260 Lê Xuân Lý
Phạm Phương Nga 20206253 Nguyễn Danh Tú
Phạm Quang Huy 20206286 Đoàn Duy Trung
Phạm Thị Hoa Biển 20206122 Lê Xuân Lý
Phạm Thị Ngọc Anh 20206224 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Phạm Thị Phương Thảo 20206212 Vương Mai Phương
Phạm Văn Khiêm 20195892 Lê Kim Thư
Phạm Văn Thái 20206303 Nguyễn Danh Tú
Phạm Văn Tiến Dũng 20206128 Nguyễn Xuân Thọ
Phạm Xuân Phong 20206297 Nguyễn Tuấn Dũng
Phan Lạc An 20206109 Trần Ngọc Thăng
Phan Thành Long 20200369 Phạm Huyền Linh
Phan Tiến Đạt 20195854 Lê Đình Nam
Phan Trọng Đức 20206234 Nguyễn Danh Tú
Tạ Duy Hải 20206197 Đỗ Văn Cường
Thái Văn Trường 20174307 Nguyễn Hải Sơn
Trần Đại Dương 20195863 Nguyễn Cảnh Nam
Trần Hồng Anh 20206118 Ngô Thị Hiền
Trần Hữu Tiên 20206264 Lê Hải Hà
Trần Huy Hoàng 20206282 Nguyễn Hữu Du
Trần Mạnh Dũng 20206129 Nguyễn Trung Dũng
Trần Minh Quang 20206209 Vũ Thành Nam
Trần Nhật Trung 20206177 Lê Quang Hòa
Trần Quốc Khánh 20206289 Trịnh Ngọc Hải
Trần Thanh Tùng 20206184 Nguyễn Thị Thu Thủy
Trần Thị Lam 20206246 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Trần Thị Minh Thanh 20206262 Trần Ngọc Khuê
Trần Thị Thuý Hằng 20206135 Trần Ngọc Thăng
Trần Thị Thúy Hằng 20206135 Nguyễn Tuấn Dũng
Trần Thị Vân Anh 20206225 Vương Mai Phương
Trần Thùy Hương 20206240 Nguyễn Văn Hạnh
Trần Tuấn Anh 20206189 Ngô Thị Hiền
Trần Tuấn Kiệt 20206290 Lê Chí Ngọc
Trần Văn Hoàng 20185451 Nguyễn Huy Trường
Trần Xuân Bách 20206272 Nguyễn Danh Tú
Trịnh Thùy Dung 20200093 Ngô Thị Hiền
Trịnh Trung Hiếu 20206238 Vũ Thành Nam
Trịnh Tùng Huy 20195889 Lê Chí Ngọc
Trịnh Văn Cường 20206229 Phạm Huyền Linh
Trịnh Văn Hưng 20195883 Trần Ngọc Thăng
Trịnh Vũ Thiên 20206306 Trịnh Ngọc Hải
Trương Hoàng Tùng Dương 20206195 Vương Mai Phương
Trương Việt Dũng 20206278 Nguyễn Thị Ngọc Anh
Trương Việt Hoàng 20195878 Nguyễn Danh Tú
Văn Ngọc Anh 20206226 Nguyễn Huy Trường
Vũ Đình Bách 20206120 Lê Đình Nam
Vũ Đức Minh 20206251 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Vũ Mạnh Dũng 20206194 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Vũ Ngọc Lâm 20206200 Nguyễn Tuấn Dũng
Vũ Nhật Minh 20206158 Nguyễn Đình Hân
Vũ Thành Đạt 20206275 Lê Xuân Lý
Vũ Thị Hằng 20206136 Trần Ngọc Thăng
Vũ Thị Hoài Thu 20206172 Nguyễn Đình Hân
Vũ Thị Thương 20206309 Trần Ngọc Thăng
Vũ Văn Nghĩa 20206205 Vũ Thành Nam
Vương Thị Phương Anh 20206227 Dương Anh Tuấn
Vương Tuấn Kiệt 20206152 Đoàn Công Định

Đồ án 3/TK

Họ và tên MSSV Giảng viên hướng dẫn
Hồ Văn Diên 20160611 Đỗ Đức Thuận
Nguyễn Thị Tuyết Nhung 20173568 Dương Anh Tuấn
Lê Minh Tuấn 20164345 Nguyễn Huy Trường

ĐATN CN

Họ và tên MSSV Giảng viên hướng dẫn
Nguyễn Thị Nga 20185387 Đỗ Đức Thuận
Nguyễn Đình Thái 20195993 Nguyễn Cảnh Nam
Hà Huy Phúc Nguyên 20200446 Tạ Anh Sơn
Trần Thị Thùy Trang 20195932 Tạ Anh Sơn
Thịnh Xuân Đông 20195855 Phạm Thị Hoài
Trần Thị Hồng Vân 20195941 Trần Ngọc Khuê
Nguyễn Như Thuận 20195925 Nguyễn Phương Thùy
Tuấn Anh Chí 20194232 Nguyễn Thị Ngọc Anh
Bùi Xuân Thịnh 20192093 Trần Ngọc Khuê
Đào Đức Huy 20195886 Nguyễn Văn Hạnh
Vũ Thị Thu Hoài 20195875 Phạm Thị Hoài
Hoàng Tiến Việt 20196008 Đỗ Văn Cường
Đỗ Xuân Thưởng 20195995 Đỗ Đức Tâm
Bùi Văn Duy 20195960 Ngô Thị Hiền
Lê Ngọc Tân 20195912 Vũ Thành Nam
Nguyễn Ngọc Huyền 20195890 Vũ Thành Nam
Nguyễn Đình Thái 20195993 nguyễn cảnh nam
Phạm Văn Đại 20195848 Nguyễn Đình Hân
Nguyễn Minh Đức 20195858 Trần Ngọc Thăng
Lê Quốc Đạt 20173494 Nguyễn Danh Tú
Trần Đại Dương 20195863 Đoàn Duy Trung
Nguyễn Văn Triển 20195934 Lê Hải Hà
Nguyễn Thị Bích Ngọc 20185388 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Quang Trường 20196002 Phạm Huyền Linh
Hà Quang Hanh 20195870 Lê Hải Hà
Vũ Thị Ánh Nguyệt 20195905 Vương Mai Phương
Bùi Thị Lan Chi 20195952 Phạm Huyền Linh
Phạm Đình Phong 20183967 Ngô Thị Hiền
Vũ Vinh 20173602 Lê Hải Hà
Mai Sơn Trà 20185414 Phạm Huyền Linh
Đặng Thị Mỹ Linh 20195976 Ngô Thị Hiền
Phạm Nhật Quang 20195910 Nguyễn Tuấn Dũng
Dương Ngọc Sơn 20185399 Lê Quang Hòa
Nguyễn Đức Thiện 20173589 Lê Chí Ngọc
Nguyễn Trường Giang 20195868 Lê Chí Ngọc
Phan Thanh Tùng 20173598 Lê Quang Hòa
Nguyễn Cảnh Thông 20163912 Lê Quang Hòa
Lê Huy Hoàng 20185359 Nguyễn Tuấn Dũng
Phùng Văn Tuyên 20173601 Lê Kim Thư
Vũ Mạnh Tiền 20195997 Đoàn Duy Trung
Phan Thanh Tùng 20185422 Nguyễn Đình Hân
Nguyễn Cảnh Long 20185465 Nguyễn Đình Hân
Nguyễn Sỹ Đạt 20180036 Nguyễn Huy Trường
Hoàng Thanh Bình 20195950 Ngô Thị Hiền
Nguyễn Kim Long 20185379 Nguyễn Danh Tú
Nguyễn Gia Giang 20195867 Nguyễn Huy Trường
Đoàn Thi Thanh Hoa 20185356 Nguyễn Danh Tú
Nguyễn Văn Vũ 20195942 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Kiều Thị Kim Ngân 20195984 Vương Mai Phương
Bùi Khương Duy 20195864 Trần Ngọc Thăng
Nguyễn Tiến Vĩ 20185426 Lê Kim Thư
Huỳnh Văn Thuần 20195924 Trần Ngọc Thăng

ĐATN KS

Họ và tên MSSV Giảng viên hướng dẫn
Vũ Việt Anh 20160258 Hà Thị Ngọc Yến
Phạm Thuý Vy 20173604 Nguyễn Tuấn Dũng
Mai Thị Hằng 20173511 Lê Hải Hà
Nguyễn Nam Đàn 20173490 Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

Các thông báo khác