Phân công Đồ án HK2022.2

Danh sách phân công như trong bản dưới đây. Sinh viên lưu ý:

  • Mỗi Thầy Cô đều có quota nhất định nên có thể SV đã gặp nhưng Thầy Cô không thể hướng dẫn (các Thầy Cô đã được bộ môn thông báo để chọn lựa)
  • SV không được đổi phân công nếu không có lý do đặc biệt
  • SV nào chưa được phân công cần đăng ký bổ sung qua email nam.nguyencanh@hust.edu.vn và sẽ không được ưu tiên nguyện vọng nếu vì lý do đăng ký muộn
  • Sau khi chốt phân công ĐATN sẽ có thông báo liên quan đến thực tập

Đồ án 1

MSSV Họ và tên Giáo viên hướng dẫn
20206239 Nguyễn Thị Huê Nguyễn Thị Thanh Hiền
20206184 Trần Thanh Tùng Nguyễn Thị Thu Thủy
20206292 Ngô Tấn Minh Nguyễn Văn Hạnh
20206175 Nguyễn Lương Quỳnh Trang Nguyễn Văn Hạnh
20206199 Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Văn Hạnh
20200599 Đỗ Diệu Thảo Nguyễn Phương Thùy
20200291 Nguyễn Thị Thu Huyền Nguyễn Phương Thùy
20206293 Nguyễn Hoàng Minh Lê Xuân Lý
20206272 Trần Xuân Bách Lê Xuân Lý
20206260 Phạm Như Quỳnh Nguyễn Phương Thùy
20206122 Phạm Thị Hoa Biển Đỗ Đức Tâm
20206296 Nguyễn Minh Phi Đỗ Đức Tâm
20185480 Vũ Văn Thìn Đỗ Đức Tâm
20206287 Dương Thị Ngọc Huyền Đỗ Văn Cường
20206197 Tạ Duy Hải Đỗ Văn Cường
20196006 NGÔ QUANG TÙNG Đỗ Văn Cường
20206242 Nguyễn Thị Khánh Huyền Nguyễn Quốc Hưng
20203309 Nguyễn Bá Anh Nguyễn Thị Thu Thủy
20206288 Thân Thị Mỹ Huyền Tạ Thị Thanh Mai
20200126 Đào Bảo Đại Tạ Thị Thanh Mai
20206262 Trần Thị Minh Thanh Hà Thị Ngọc Yến
20206252 Nguyễn Thành Nam Tạ Anh Sơn
20206230 Bùi Văn Đạt Hà Thị Ngọc Yến
20206274 Đào Tiến Đạt Nguyễn Quốc Hưng
20206273 Phạm Chí Công Nguyễn Quốc Hưng
20206167 Nguyễn Phạm Duy Thái Đỗ Đức Thuận
20206225 Trần Thị Vân Anh Đỗ Đức Thuận
20200505 Nguyễn Đức Quân Lê Xuân Lý
20206303 Phạm Văn Thái Nguyễn Thị Ngọc Anh
20200307 Mạc Anh Kiệt Tạ Anh Sơn
20206278 Trương Việt Dũng Nguyễn Thị Ngọc Anh
20206302 Phạm Ngọc Thái Phạm Thị Hoài
20200092 Nguyễn Tài Quang Dinh Trần Ngọc Khuê
20206294 Nguyễn Nhật Minh Trần Ngọc Khuê
20206202 Nguyễn Bùi Khánh Linh Nguyễn Hữu Du
20206235 Ngô Tiến Duy Nguyễn Hữu Du
20206282 Trần Huy Hoàng Nguyễn Hữu Du
20206275 Vũ Thành Đạt Nguyễn Cảnh Nam
20206286 Phạm Quang Huy Nguyễn Cảnh Nam
20206131 Trần Đức Duy Nguyễn Thị Thanh Hiền
20200039 Nguyễn Việt Anh Nguyễn Thị Thanh Hiền
20206168 Nguyễn Quốc Thái Nguyễn Trung Dũng
20206171 Lưu Liên Thảo Nguyễn Trung Dũng
20206165 Nguyễn Hoàng Sơn Nguyễn Trung Dũng
20206208 Nguyễn Hải Phong Đặng Đình Công
20206173 Đồng Bá Thuỳ Đặng Đình Công
20200460 Lê Hải Phong Đoàn Duy Trung
20200537 Đặng Sỹ Tiến Đặng Đình Công
20206125 Đào Đắc Đạt Dương Anh Tuấn
20206204 Lương Bảo Minh Phạm Huyền Linh
20206115 Nguyễn Việt Anh Dương Anh Tuấn
20206202 Nguyễn Bùi Khánh Linh Đào Tuấn Anh
20206148 Đỗ Khánh Huyền Ninh Văn Thu
20206185 Dương Đình Văn Đào Tuấn Anh
20206174 Bùi Mạnh Tiến Nguyễn Hải Sơn
20206248 Dương Thành Long Đỗ Trọng Hoàng
20195879 Vũ Huy Hoàng Nguyễn Xuân Thảo
20206201 Lê Thị Linh Lê Văn Tứ
20206265 Lê Thị Trang Vũ Thị Ngọc Hà
20206226 Văn Ngọc Anh Nguyễn Hải Sơn
20206227 Vương Thị Phương Anh Trần Thị Kim Oanh
20200591 Ngô Văn Thành Nguyễn Xuân Thọ
20200001 Bùi Lương Hà An Bùi Xuân Diệu
20206194 Vũ Mạnh Dũng Ninh Văn Thu
20206270 Nguyễn Việt Anh Nguyễn Xuân Thọ
20206310 Vũ Nguyên Tông Nguyễn Hải Sơn
20200579 Hoàng Văn Thái Nguyễn Xuân Thảo
20206176 Nguyễn Văn Trung Nguyễn Thiệu Huy
20195892 Phạm Văn Khiêm Bùi Xuân Diệu
20206172 Vũ Thị Hoài Thu Nguyễn Công Minh
20206140 Nguyễn Duy Hòa Nguyễn Công Minh
20206186 Hoàng Thị Hải Yến Nguyễn Thị Toàn
20206139 Nguyễn Đức Hiếu Vũ Thị Ngọc Hà
20200309 Cao Phạm Tân Khải Nguyễn Thị Thu Hương
20206219 Nguyễn Thanh Tùng Phan Xuân Thành
20206243 Nguyễn Đình Khánh Nguyễn Thiệu Huy
20174307 Thái Văn Trường Nguyễn Xuân Thọ
20206306 Trịnh Vũ Thiên Đỗ Trọng Hoàng
20206250 Triệu Quang Mạnh Nguyễn Duy Tân
20206297 Phạm Xuân Phong Đoàn Công Định
20173488 Lê Thị Bình Nguyễn Thị Thu Hương
20206158 Vũ Nhật Minh Trịnh Ngọc Hải
20216829 Trần Ngọc Hiếu Nguyễn Thị Toàn
20206247 Ngô Ngọc Lan Linh Đoàn Duy Trung
20206189 Trần Tuấn Anh Đoàn Duy Trung
20206231 Hoàng Tiến Đạt Đoàn Duy Trung
20206156 Hoàng Đức Mạnh Đào Tuấn Anh
20206290 Trần Tuấn Kiệt Lê Chí Ngọc
20206259 Nguyễn Thúy Quỳnh Lê Chí Ngọc
20200093 Trịnh Thuỳ Dung Lê Chí Ngọc
20206153 Nguyễn Thị Diệu Linh Lê Chí Ngọc
20206267 Nguyễn Cẩm Tú Lê Chí Ngọc
20206187 Lê Ngọc Yến Lê Chí Ngọc
20206190 Lê Viết Đăng Lê Chí Ngọc
20206269 Chu Thị Hải Yến Lê Chí Ngọc
20206266 Nguyễn Thành Trung Lê Đình Nam
20200036 Nguyễn Thị Vân Anh Lê Đình Nam
20206209 Trần Minh Quang Lê Đình Nam
20206120 Vũ Đình Bách Lê Đình Nam
20206109 Phan Lạc An Lê Hải Hà
20206221 Ngô Ngọc Vương Lê Hải Hà
20206222 Đỗ Hải Anh Lê Hải Hà
20206188 Lê Phúc An Lê Hải Hà
20206154 Hoàng Lê Lương Lê Hải Hà
20206130 Hách Hải Dương Lê Hải Hà
20206142 Bùi Đức Hoàng Lê Hải Hà
20206244 Dương Văn Khoa Lê Kim Thư
20206312 Đỗ Trung Tuyến Lê Kim Thư
20206198 Hoàng Mạnh Hiếu Lê Kim Thư
20200342 Nguyễn Thị Phương Liên Lê Kim Thư
20206255 Nguyễn Hồng Nhung Lê Kim Thư
20206224 Phạm Thị Ngọc Anh Lê Kim Thư
20206284 Nguyễn Tuấn Hùng Lê Kim Thư
20206117 Phạm Ngọc Anh Lê Kim Thư
20206257 Nguyễn Thị Lâm Phương Lê Quang Hòa
20206147 Nguyễn Đặng Hữu Lê Quang Hòa
20206280 Bùi Hồng Giang Lê Quang Hòa
20206160 Bùi hồng phi Lê Quang Hòa
20206195 Trương Hoàng Tùng Dương Lê Quang Hòa
20206304 Đặng Văn Thắng Ngô Quốc Hoàn
20200271 Đặng Nhật Huy Nguyễn Thị Ngọc Anh
20200088 Nguyễn Tiến Chinh Ngô Quốc Hoàn
20206212 Phạm Thị Phương Thảo Ngô Quốc Hoàn
20206111 Nguyễn Đình Anh Ngô Quốc Hoàn
20206126 Nguyễn Công Đạt Ngô Quốc Hoàn
20206283 Đỗ Văn Hùng Ngô Thị Hiền
20206305 Đỗ Thu Thảo Ngô Thị Hiền
20206124 Nguyễn Huỳnh Đăng Ngô Thị Hiền
20206119 Hà Sỹ Bách Ngô Thị Hiền
20200201 Đỗ Thúy Hằng Ngô Thị Hiền
20206118 Trần Hồng Anh Ngô Thị Hiền
20206253 Phạm Phương Nga Nguyễn Danh Tú
20206181 Bùi Thanh Tùng Nguyễn Danh Tú
20200131 Dương Tiến Đạt Nguyễn Danh Tú
20206218 Nguyễn Đức Tùng Nguyễn Danh Tú
20206277 Nguyễn Quang Dũng Nguyễn Danh Tú
20206112 Nguyễn Đức Anh Nguyễn Danh Tú
20206210 Nguyễn Văn Quốc Nguyễn Danh Tú
20206168 Nguyễn Quốc Thái Nguyễn Danh Tú
20206268 Lê Thị Ánh Tuyết Nguyễn Danh Tú
20200253 Nguyễn Sỹ Huân Nguyễn Đình Hân
20206299 Nguyễn Đức Quân Nguyễn Đình Hân
20206133 Nguyễn Thị Hạ Nguyễn Đình Hân
20200313 Nguyễn Trinh Khang Nguyễn Đình Hân
20206164 Đinh Quang Sáng Nguyễn Đình Hân
20206141 Nguyễn Văn Hoàn Nguyễn Đình Hân
20206291 Nguyễn Đắc Long Nguyễn Huy Trường
20200236 Đỗ Đức Hoàng Nguyễn Huy Trường
20206134 Nguyễn Ngọc Hải Nguyễn Huy Trường
20206216 Lương Huy Tú Nguyễn Huy Trường
20206289 Trần Quốc Khánh Nguyễn Huy Trường
20180262 Phạm Đức Anh Nguyễn Huy Trường
20206229 Trịnh Văn Cường Nguyễn Thị Thanh Huyền
20206170 Dương Tuấn Thành Nguyễn Thị Thanh Huyền
20206285 Dương Thái Huy Nguyễn Thị Thanh Huyền
20206150 Bùi Quốc Khải Nguyễn Thị Thanh Huyền
20206149 Nguyễn Đức Huynh Nguyễn Thị Thanh Huyền
20206301 Nguyễn Thị Quỳnh Nguyễn Thị Thanh Huyền
20206300 Nguyễn Hương Quỳnh Nguyễn Thị Thanh Huyền
20206145 Nguyễn Phi Hùng Nguyễn Thị Thanh Huyền
20200277 Nguyễn Đình Huy Nguyễn Tuấn Dũng
20200663 Huỳnh Quốc Việt Nguyễn Tuấn Dũng
20206206 Nguyễn Văn Nghiêm Nguyễn Tuấn Dũng
20206215 Doãn Đức Trọng Nguyễn Tuấn Dũng
20206211 Nguyễn Bá Thành Nguyễn Tuấn Dũng
20206144 Nguyễn Trọng Huy Hoàng Nguyễn Tuấn Dũng
20206121 Ngô Thế Bằng Nguyễn Tuấn Dũng
20206114 Nguyễn Tuấn Anh Nguyễn Tuấn Dũng
20200369 Phan Thành Long Phạm Huyền Linh
20206214 Hoàng Văn Toàn Phạm Huyền Linh
20200418 Đỗ Hải Nam Phạm Huyền Linh
20206178 Hoàng Quang Tú Phạm Huyền Linh
20206179 Hoàng Văn Tú Phạm Huyền Linh
20206196 Nguyễn Trường Giang Phạm Huyền Linh
20195899 Nguyễn Hoàng Lương Phạm Huyền Linh
20206155 Bùi Duy Mạnh Phạm Huyền Linh
20206204 Lương Bảo Minh Phạm Huyền Linh
20206157 Nguyễn Quang Minh Trần Ngọc Thăng
20206177 Trần Nhật Trung Trần Ngọc Thăng
20206308 Nguyễn Thị Hoài Thương Trần Ngọc Thăng
20206309 Vũ Thị Thương Trần Ngọc Thăng
20206136 Vũ Thị Hằng Trần Ngọc Thăng
20206166 Nguyễn Học Sơn Trần Ngọc Thăng
20204811 Nguyễn Đức Ánh Trần Ngọc Thăng
20200625 Dương Thu Trang Vũ Thành Nam
20206313 Nguyễn Tất Vượng Vũ Thành Nam
20162317 Nguyễn Thanh Lâm Vũ Thành Nam
20206264 Trần Hữu Tiên Vũ Thành Nam
20200595 Trần Minh Thành Vũ Thành Nam
20206135 Trần Thị Thúy Hằng Vũ Thành Nam
20206205 Vũ Văn Nghĩa Vũ Thành Nam
20200378 Ngô Khánh Ly Vũ Thành Nam
20206138 Phạm Thị Thu Hiền Vương Mai Phương
20206246 Trần Thị Lam Vương Mai Phương
20206128 Phạm Văn Tiến Dũng Vương Mai Phương
20206182 Nguyễn Minh Tùng Vương Mai Phương
20206238 Trịnh Trung Hiếu Vũ Thành Nam
20206200 Vũ Ngọc Lâm Nguyễn Xuân Thảo
20206143 Đỗ Văn Hoàng Nguyễn Thị Thu Hương
20206223 Lê Thị Tú Anh Nguyễn Công Minh
20200096 Hà Minh Dũng Nguyễn Duy Tân
20206113 Nguyễn Phan Anh Đỗ Trọng Hoàng
20206192 Đoàn Công Danh Dương Anh Tuấn
20200076 Nguyễn Như Cường Nguyễn Trung Dũng
20190111 Đoàn Minh Bảo Nguyễn Thị Thu Thủy
20206240 Trần Thùy Hương Phạm Thị Hoài
20206251 Vũ Đức Minh Đỗ Đức Thuận
20206213 Phạm Văn Thức Phạm Việt Hải
20206228 Đào Thị Ngọc Ánh Nguyễn Cảnh Nam
20195953 Nguyễn Tiến Chung Nguyễn Thiệu Huy
20206234 Phan Trọng Đức Vũ Thị Ngọc Hà
20206311 Nguyễn Đức Triệu Trịnh Ngọc Hải
20200487 Đỗ Hồng Quang Nguyễn Phương Thùy
20206152 Vương Tuấn Kiệt Nguyễn Hữu Du
20195989 Vũ Phong Quý Bùi Xuân Diệu

Đồ án 2

MSSV Họ và tên Giáo viên hướng dẫn
20173589 Nguyễn Đức Thiện Nguyễn Huy Trường
20195886 Đào Đức Huy Lê Hải Hà
20195842 Nguyễn Quý Bách Lê Kim Thư
20195911 Trần Văn Quang Trần Ngọc Thăng
20185464 Lê Hữu Đức Long Nguyễn Tuấn Dũng
20173494 Lê Quốc Đạt Nguyễn Danh Tú
20173589 Nguyễn Đức Thiện Nguyễn Đình Hân
20195995 Đỗ Xuân Thưởng Phạm Huyền Linh
20195905 Vũ Thị Ánh Nguyệt Lê Quang Hòa
20206299 Nguyễn Đức Quân Nguyễn Đình Hân
20200663 Huỳnh Quốc Việt Nguyễn Đình Hân
20195870 Hà Quang Hanh Lê Hải Hà
20185427 Đoàn Quốc Vĩnh Lê Quang Hòa
20195889 Trịnh Tùng Huy Lê Chí Ngọc
20185436 Ngô Quốc Cường Lê Hải Hà
20195917 Lê Khánh Thành Nguyễn Tuấn Dũng
20195942 Nguyễn Văn Vũ Nguyễn Danh Tú
20192093 Bùi Xuân Thịnh Vũ Thành Nam
20195884 Nguyễn Lan Hương Nguyễn Thị Thanh Huyền
20185327 Thiều Quang Bách Nguyễn Thị Thanh Huyền
20173495 Nguyễn Thị Định Nguyễn Huy Trường
20195933 Vũ Thị Thùy Trang Ngô Thị Hiền
20194922 Hoàng Trung Chiến Ngô Thị Hiền
20195898 Nguyễn Thành Long Lê Kim Thư
20185465 Nguyễn Cảnh Long Trần Ngọc Thăng
20195163 Lê Đức Tài Trần Ngọc Thăng
20195931 Phạm Thu Trang Vương Mai Phương
20196000 Lê Thị Hồng Trang Vương Mai Phương
20185426 Nguyễn Tiến Vĩ Phạm Huyền Linh
20195878 Trương Việt Hoàng Nguyễn Danh Tú
20173559 Hoàng Hải Nam Đoàn Duy Trung
20195960 Bùi Văn Duy Đoàn Công Định
20185348 Phạm Tuấn Hiệp Phan Xuân Thành
20173479 Phạm Đức Anh Đoàn Công Định
20195899 Nguyễn Hoàng Lương Phạm Việt Hải
20194232 Tuấn Anh Chí Nguyễn Thị Ngọc Anh
20185372 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nguyễn Phương Thùy
20185377 Lê Cao Long Nguyễn Hữu Du
20200446 Hà Huy Phúc Nguyên Tạ Anh Sơn
20185387 Nguyễn Thị Nga Nguyễn Trung Dũng
20195925 Nguyễn Như Thuận Phạm Thị Hoài
20174307 Thái Văn Trường Đỗ Đức Tâm
20195863 Trần Đại Dương Nguyễn Cảnh Nam
20195929 Trần Đức Toản Nguyễn Thị Thanh Hiền
20185379 Nguyễn Kim Long Đặng Đình Công
20185331 Phạm Thành Công Nguyễn Thị Thu Thủy
20195914 Lê Văn Thẩm Hà Thị Ngọc Yến
20173488 Lê Thị Bình Nguyễn Văn Hạnh
20185413 Phạm Bá Toàn Đỗ Đức Thuận
20195941 Trần Thị Hồng Vân Trần Ngọc Khuê
20195873 Nguyễn Thị Kim Hoa Lê Xuân Lý
20195883 Trịnh Văn Hưng Đỗ Văn Cường
20185404 Hoàng Kim Thắng Đồ Đức Thuận

Đồ án TK + Đồ án 3 (K61)

MSSV Họ và tên Giáo viên hướng dẫn
20195919 Lê Thanh Thảo Trần Ngọc Thăng
20196974 Nguyễn Văn Lâm Trần Ngọc Thăng
20173568 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Dương Anh Tuấn
20160611 Hồ Văn Diên Nguyễn Phương Thùy
20185417 Vũ Đức Trung Nguyễn Phương Thùy
20164345 Lê Minh Tuấn Ninh Văn Thu

Đồ án TNCN + ĐANC

MSSV Họ và tên Giáo viên hướng dẫn
20196003 Trịnh Xuân Trường Đoàn Duy Trung
20195016 Nguyễn Công Hiếu Đoàn Duy Trung
20185476 Điệp Quyền Thắng Đoàn Duy Trung
20195975 Vũ Tiến Lâm Đoàn Duy Trung
20190097 Ngô Thị Hương Lê Chí Ngọc
20195968 Vũ Thành Huy Lê Chí Ngọc
20195902 Nguyễn Hoàng Minh Lê Chí Ngọc
20195934 Nguyễn Văn Triển Lê Chí Ngọc
20195837 Vũ Đinh Trường An Lê Chí Ngọc
20185440 Nguyễn Ngọc Diệp Lê Chí Ngọc
20195939 Nguyễn Văn Tuấn Lê Hải Hà
20195933 Vũ Thị Thùy Trang Lê Hải Hà
20195935 Lưu Đức Trọng Lê Hải Hà
20195906 Hoàng Khánh Nhàn Lê Hải Hà
20195875 Vũ Thị Thu Hoài Lê Hải Hà
20195887 Hoàng Mỹ Gia Huy Lê Hải Hà
20195961 Trần Thị Hiền Lê Hải Hà
20173585 Bùi Hữu Thành Lê Kim Thư
20173602 Vũ Vinh Lê Kim Thư
20195894 Nguyễn Trung Kiên Lê Kim Thư
20195997 Vũ Mạnh Tiền Lê Kim Thư
20195888 Nguyễn Quang Huy Lê Kim Thư
20195979 Nguyễn Hoàng Long Lê Quang Hòa
20192093 Bùi Xuân Thịnh Lê Quang Hòa
20195986 Phạm Thanh Nhã Lê Quang Hòa
20192769 Hoàng Minh Đức Lê Quang Hòa
20185432 Phạm Vân Anh Ngô Thị Hiền
20195898 Nguyễn Thành Long Ngô Thị Hiền
20185429 Đinh Tuấn Anh Ngô Thị Hiền
20195923 Phạm Đình Thông Ngô Thị Hiền
20195964 Phan Ngọc Hưng Ngô Thị Hiền
20173569 Thân Thị Hồng Nhung Ngô Thị Hiền
20183967 Phạm Đình Phong Ngô Thị Hiền
20185329 Phạm Thị Linh Chi Nguyễn Danh Tú
20195849 Trịnh Xuân Đăng Nguyễn Danh Tú
20185465 Nguyễn Cảnh Long Nguyễn Danh Tú
20195926 Nông Thị Thủy Nguyễn Danh Tú
20195957 Lê Trí Đức Nguyễn Danh Tú
20190080 Nguyễn Đình Nhật Nguyễn Đình Hân
20196001 Lê Thu Trang Nguyễn Đình Hân
20195976 Đặng Thị Mỹ Linh Nguyễn Đình Hân
20195846 Nguyễn Tạ Quốc Cường Nguyễn Đình Hân
20185401 Hoàng Tuấn Tài Nguyễn Đình Hân
20195985 Vũ Trọng Nghĩa Nguyễn Thị Thanh Huyền
20195978 Trần Thị Gia Linh Nguyễn Thị Thanh Huyền
20195977 Nguyễn Phương Khánh Linh Nguyễn Thị Thanh Huyền
20195950 Hoàng Thanh Bình Nguyễn Thị Thanh Huyền
20195940 Nguyễn Văn Thanh Tùng Nguyễn Thị Thanh Huyền
20195163 Lê Đức Tài Nguyễn Tuấn Dũng
20195913 Vũ Thành Tân Nguyễn Tuấn Dũng
20194922 Hoàng Trung Chiến Nguyễn Tuấn Dũng
20195966 Phạm Văn Huy Nguyễn Tuấn Dũng
20195947 Đặng Minh Anh Nguyễn Tuấn Dũng
20195951 Nguyễn Minh Châu Nguyễn Tuấn Dũng
20195952 Bùi Thị Lan Chi Phạm Huyền Linh
20196009 Chu Thị Vy Phạm Huyền Linh
20195930 Lê Thị Kiều Trang Phạm Huyền Linh
20195903 Vũ Quang Minh Phạm Huyền Linh
20195869 Phạm Việt Hà Phạm Huyền Linh
20196000 Lê Thị Hồng Trang Phạm Huyền Linh
20195861 Nguyễn Việt Dũng Trần Ngọc Thăng
20195895 Đinh Thị Kim Liên Trần Ngọc Thăng
20196010 Đoàn Lê Tường Vy Trần Ngọc Thăng
20195919 Lê Thanh Thảo Trần Ngọc Thăng
Nguyễn Anh Minh Trần Ngọc Thăng
20195890 Nguyễn Ngọc Huyền Vũ Thành Nam
20195991 Phạm Xuân Sang Vũ Thành Nam
20195859 Phạm Anh Đức Vũ Thành Nam
20195944 Nguyễn Hải Yến Vũ Thành Nam
20195920 Nguyễn Hoa Phương Thảo Vũ Thành Nam
20195999 Đỗ Thị Trang Vương Mai Phương
20195949 Nguyễn Thị Vân Anh Vương Mai Phương
20195996 Nguyễn Thị Thu Thủy Vương Mai Phương
20195969 Trương Ngọc Huyền Vương Mai Phương
20195851 Hà Trọng Đạt Vũ Thành Nam
20173559 Hoàng Hải Nam Lê Kim Thư
20195945 Nguyễn Xuân Yến Ngô Thị Hiền
20184301 Hoả Ngọc Phương Nguyễn Tuấn Dũng
20185355 Vũ Trung Hiếu Lê Đình Nam
20164345 Lê Minh Tuấn Nguyễn Đình Hân
20195868 Nguyễn Trường Giang Lê Quang Hòa
20163912 Nguyễn Cảnh Thông Nguyễn Thị Thanh Huyền
20206204 Lương Bảo Minh Phạm Huyền Linh
20195980 Hoàng Thanh Mai Nguyễn Duy Tân
20195841 Lê Nguyên Bách Phan Xuân Thành
20195936 An Việt Trung Nguyễn Duy Tân
20173497 Phạm Tiến Duật Nguyễn Thị Thanh Huyền
20195984 Kiều Thị Kim Ngân Trịnh Ngọc Hải
20183911 Nguyễn Vũ Duyệt Đỗ Văn Cường
20195847 Nguyễn Văn Đại Nguyễn Thị Ngọc Anh
20185354 Trần Xuân Hiếu Tạ Thị Thanh Mai
20195844 Hoàng Văn Chung Phạm Thị Hoài
20195970 Lê Thị Ngọc Khánh Nguyễn Thị Ngọc Anh
20185387 Nguyễn Thị Nga Đỗ Đức Tâm
20195874 Phạm Thị Hoa Phạm Thị Hoài
20185425 Hoàng Thế Văn Tạ Anh Sơn
20195872 Vũ Minh Hiếu Đỗ Đức Thuận
20195931 Phạm Thu Trang Nguyễn Trung Dũng
20195904 Chu Thị Ngân Nguyễn Thị Thu Thủy
20185379 Nguyễn Kim Long Tạ Anh Sơn
20195998 Nguyễn Thị Thanh Trà Phạm Thị Hoài
20195916 Trương Đăng Thắng Nguyễn Thị Thu Thủy
20195994 Đặng Thị Hồng Thu Nguyễn Thị Ngọc Anh
20195943 Vũ Văn Xứng Đỗ Đức Thuận
20185347 Nguyễn Duy Hảo Đỗ Đức Tâm
20195963 Lê Thị Thu Hồng Hà Thị Ngọc Yến
20195908 Cao Thị Phương Nguyễn Phương Thùy
20185480 Vũ Văn Thìn Nguyễn Văn Hạnh
20195880 Trần Thị Hồng Lê Xuân Lý
20195885 Nguyễn Thị Hường Nguyễn Phương Thùy
20195959 Vũ Thị Kim Dung Nguyễn Phương Thùy
20194377 Nguyễn Đình Thành Nguyễn Phương Thùy
20195983 Đào Thị Phương Nga Nguyễn Hữu Du
20195839 Lê Thị Vân Anh Nguyễn Cảnh Nam
20195981 Trần Thị Hoa Mỹ Nguyễn Trung Dũng
20195862 Trần Đắc Dương Nguyễn Phương Thùy
20195915 Nguyễn Mạnh Thắng Nguyễn Thị Ngọc Anh
20195866 Nguyễn Thị Duyên Tạ Thị Thanh Mai
20195850 Cao Đình Đạt Đỗ Đức Tâm
20185371 Tạ Gia Khiêm Nguyễn Phương Thùy
20185481 Lê Văn Thịnh Nguyễn Thị Toàn
20190081 Bùi Tiến Thành Nguyễn Thị Thanh Hiền
20173508 Trịnh Thanh Hải Đặng Đình Công
20185397 Bùi Thị Như Quỳnh Dương Anh Tuấn

Đồ án TNKS

MSSV Họ và tên Giáo viên hướng dẫn
20185365 Đỗ Quang Hùng Nguyễn Danh Tú
20185415 Hoàng Đức Minh Triều Nguyễn Đình Hân
20185351 Nguyễn Quang Hiếu Trần Ngọc Thăng
20195951 Nguyễn Minh Châu Nguyễn Tuấn Dũng
20185391 Đặng Thị Hồng Nhung Trần Ngọc Khuê
20185321 Phạm Đức Anh Trần Ngọc Khuê
20185385 Nguyễn Quang Minh Phạm Thị Hoài
20185409 Phạm Ngọc Thi Thư Tạ Thị Thanh Mai
20185383 Nguyễn Đức Minh Tạ Anh Sơn
20185417 Vũ Đức Trung Đỗ Đức Thuận
20160258 Vũ Việt Anh Hà Thị Ngọc Yến

 

Các thông báo khác