Thông tin về việc bảo vệ Đồ án/Thực tập HK 2022.1

Đồ án 1:

SV không bảo vệ theo HĐ mà được phân công phản biện. Sau khi có phân công, SV liên hệ với GVPB để trao đổi về đồ án.

Danh sách Phản biện 

MSSV Họ và tên GV hướng dẫn GV Phản biện
20173589 Nguyễn Đức Thiện Tạ Thị Thanh Mai Nguyễn Trung Dũng
20194232 Tuấn Anh Chí Đỗ Đức Thuận Đỗ Đức Tâm
20195870 Hà Quang Hanh Nguyễn Văn Hạnh Nguyễn Thị Ngọc Anh
20195873 Nguyễn Thị Kim Hoa Nguyễn Hữu Du Nguyễn Văn Hạnh
20195862 Trần Đắc Dương Lê Xuân Lý Hà Thị Ngọc Yến
20185372 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nguyễn Thị Thu Thủy Đỗ Văn Cường
20206110 Nguyễn Bảo Anh Nguyễn Cảnh Nam Phạm Thị Hoài
20195929 Trần Đức Toản Vũ Thị Huệ Trần Ngọc Khuê
20204772 Nguyễn Hoàng Nhật Dương Anh Tuấn Tạ Thị Thanh Mai
20206129 Trần Mạnh Dũng Nguyễn Trung Dũng Nguyễn Phương Thùy
20200446 Hà Huy Phúc Nguyên Tạ Anh Sơn Đỗ Đức Thuận
20185348 Phạm Tuấn Hiệp Trần Ngọc Khuê Nguyễn Thị Thanh Hiền
20195917 Lê Khánh Thành Trần Ngọc Thăng Vương Mai Phương
20195945 Nguyễn Xuân Yến Lê Quang Hòa Lê Hải Hà
20176898 Nguyễn Trọng Tuấn Nguyễn Thị Thanh Huyền Trần Ngọc Thăng
20195933 Vũ Thị Thuỳ Trang Lê Hải Hà Nguyễn Danh Tú
20194922 Hoàng Trung Chiến Nguyễn Tuấn Dũng Lê Chí Ngọc
20195163 Lê Đức Tài Nguyễn Tuấn Dũng Vũ Thành Nam
20185436 Ngô Quốc Cường Nguyễn Đình Hân Lê Quang Hòa
20195867 Nguyễn Gia Giang Lê Kim Thư Ngô Quốc Hoàn
Nguyễn Như Thuận Bùi Xuân Diệu Ninh Văn Thu
Trần Văn Quang Nguyễn Xuân Thọ Phan Xuân Thành
Đoàn Đức Thanh Nguyễn Hải Sơn Trịnh Ngọc Hải
Trịnh Văn Hưng Nguyễn Thị Thu Hương Nguyễn Thiệu Huy

Đồ án 2/3/TK:

Họp lớp trước khi bảo vệ : online qua Teams 21h00 ngày 7/3/2023, code 38cl9v4 (việc họp là bắt buộc theo quy định)

Danh sách Hội đồng bảo vệ đồ án 2 (Hội đồng 1)

Thời gian: 8h00 ngày 16/3/2023. Địa điểm: D8-207

STT Mã SV Họ và tên Tên đề tài GV hướng dẫn
1 20195846 Nguyễn Tạ Quốc Cường Công thức Somigliana trogn giải tích quaternion Đoàn Công Định
2 Nguyễn Trung Kiên Tích chập đối với các biến đổi tích phân Nguyễn Xuân Thảo
3 20195978 Trần Thị Gia Linh Bài toán lan truyền bệnh dịch Đào Tuấn Anh
4 Hoàng Thanh Mai Sinh dãy giả ngẫu nhiên bằng phương pháp đồng dư tuyến tính Nguyễn Duy Tân
5 20195981 Trần Thị Hoa Mỹ Phương pháp tích phân trong các phương trình vật lý toán Vũ Thị Ngọc Hà
6 20185356 Đoàn Thị Thanh Hoa Ứng dụng học sâu trong dự báo Vũ Thị Ngọc Hà
7 20195936 An Việt Trung Bài toán tìm đường đi ngắn nhất trong đồ thị và giải thuật tìm kiếm A* Nguyễn Duy Tân
8 Hoàng Tiến Việt Phép biến đổi tích chập suy rộng của cosine Fourier và sine Fourier Nguyễn Xuân Thảo

Danh sách Hội đồng bảo vệ đồ án 2 (Hội đồng 2)

Thời gian: 8h00 ngày 16/3/2023. Địa điểm: D8-208

STT Mã SV Họ và tên Tên đề tài GV hướng dẫn
1 20195840 Phạm Tuấn Anh Bài toán xử lý ảnh cho xe tự hành Đào Tuấn Anh
2 Lê Nguyên Bách Phương pháp phần tử hữu hạn giải phương trình khuếch tán – đối lưu Phan Xuân Thành
3 Cao Đình Đạt Về siêu mặt giả lồi kiểu vô hạn trong Ninh Văn Thu
4 20195951 Nguyễn Minh Châu Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao và cài đặt bằng ngôn ngữ Java Nguyễn Thiệu Huy
5 Phạm Văn Thành Thuật toán Pagerank và thực thi trong Python Nguyễn Thiệu Huy
6 Lữ Thị Hương Sử dụng phần mềm thống kê  tìm khoảng tin cậy cho tham số Bùi Xuân Diệu
7 Vũ Hoài Nam Trò chơi phòng thủ cảnh sát – cướp trên đồ thị Nguyễn Hải Sơn
8 Kiều Thị Kim Ngân Phương pháp chiếu giải bài toán bất đẳng thức biến phân giả đơn điệu mạnh Trịnh Ngọc Hải
9 20185480 Vũ Văn Thìn Định lý Zindler và giả thuyết về chiếc bánh pizza hình ngũ giác Đỗ Trọng Hoàng

Danh sách Hội đồng bảo vệ đồ án 2 (Hội đồng 3)

Thời gian: 8h00 ngày 16/3/2023. Địa điểm: D8-201

STT Họ và tên Tên đề tài GV hướng dẫn
1 Vũ Đinh Trường An Trích xuất thông tin trong căn cước công dân sử dụng học sâu Lê Chí Ngọc
2 Đặng Minh Anh Phân loại chủ đề cho tin tức tiếng Việt Nguyễn Tuấn Dũng
3 Nguyễn Thị Vân Anh Xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu bán hàng cho công ty Adventure Works Cycles 2012 Nguyễn Danh Tú
4 Đinh Tuấn Anh Xây dựng hệ thống quản trị cho phòng khám chuyên khoa Vũ Thành Nam
5 Hoàng Thanh Bình KIỂM THỬ COMPARE FUNCTION TRONG DỊCH VỤ ĐÁM MÂY AZURE CLOUD BACKUP. Đoàn Duy Trung
6 Bùi Thị Lan Chi Xây dựng hệ thống quản lý bán sách trực tuyến Phạm Huyền Linh
7 Phạm Văn Đại Rà soát mã độc trên Windows Vũ thành Nam
8 Nguyễn Văn Đại Xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu cho thương mại điện tử Nguyễn Danh Tú
9 Trịnh Xuân Đăng Xây dựng kho dữ liệu cho hợp tác xã công nghiệp Phú Quang Nguyễn Danh Tú
10 Hà Trọng Đạt Kiến trúc Microservices Vũ Thành Nam

Danh sách Hội đồng bảo vệ đồ án 2 (Hội đồng 4)

Thời gian: 8h00 ngày 16/3/2023. Địa điểm: D8-202

STT Họ và tên Tên đề tài GV hướng dẫn
1 Nguyễn Ngọc Diệp Xây dựng Website hỗ trợ theo dõi tình trạng nông nghiệp từ ảnh vệ tinh Lê Đình Nam
2 Thịnh Xuân Đông Xây dựng hệ thống quản lý sân bóng nhân tạo Nguyễn Thị Thanh Huyền
3 Hoàng Minh Đức Hệ thống quản lý đào tạo thạc sĩ Lê Quang Hòa
4 Phạm Anh Đức Phân tích và thiết kế hệ thống hỗ trợ giải quyết đơn từ cho sinh viên Lê Quang Hòa
5 Nguyễn Minh Đức ỨNG DỤNG HỌC SÂU TĂNG CƯỜNG CHO HỆ GỢI Ý Trần Ngọc Thăng
6 Nguyễn Trường Giang Lớp thuật toán hướng giảm gradient giải lớp bài toán quy hoạch lồi không trơn Trần Ngọc Thăng
7 Nguyễn Gia Giang Xây dựng website quản lý nhà hàng Gericht Ngô Thị Hiền
8 Phạm Việt Hà Xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhân sự Nguyễn Thị Thanh Huyền
9 Vũ Thành Huy Hệ thống quản lý thông tin cựu sinh viên Lê Chí Ngọc
10 Vũ Thị Thu Hoài Ứng dụng Machine Learning vào việc dự báo khoản vay Lê Hải Hà

Danh sách Hội đồng bảo vệ đồ án 2 (Hội đồng 5)

Thời gian: 8h00 ngày 16/3/2023. Địa điểm: D8-203

STT Họ và tên Tên đề tài GV hướng dẫn
1 Nguyễn Việt Dũng Phương pháp hệ động lực giải một lớp bài toán tối ưu véc tơ hai cấp giả lồi Trần Ngọc Thăng
2 Bùi Khương Duy Tối ưu ngẫu nhiên mờ trực cảm và ứng dụng Trần Ngọc Thăng
3 Nguyễn Thị Duyên Ứng dụng học máy dự báo thời tiết Vương Mai Phương
4 Trần Thị Hiền Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thực tập cho sinh viên Lê Chí Ngọc
5 Hoàng Mỹ Gia Huy Lập bản đồ lúa nước với chỗ ảnh vệ tinh Sentinel 1 Lê Hải Hà
6 Nguyễn Quang Huy Xây dựng website mạng xã hội Lê Hải Hà
7 Nguyễn Ngọc Huyền Một số kĩ thuật tấn công website phổ biến Vương Mai Phương
8 Đinh Thị Kim Liên Xây dựng website bán hàng thời trang Lê Kim Thư
9 Nguyễn Phương Khánh Linh Xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu đặt hàng cho chuỗi cửa hàng DataCo Ngô Thị Hiền
10 Nguyễn Thành Long Hệ thống quản lí nhà sách Nguyễn Thị Thanh Huyền

Danh sách Hội đồng bảo vệ đồ án 2 (Hội đồng 6)

Thời gian: 8h00 ngày 16/3/2023. Địa điểm: D8-205

STT Họ và tên Tên đề tài GV hướng dẫn
1 Mai Thị Hằng Xây dựng website quản lý shop thời trang online - Cunshop Nguyễn Đình Hân
2 Nguyễn Công Hiếu Chuyển giao tri thức cho các thực thể ngoài đồ thị tri thức Đoàn Duy Trung
3 Phạm Thị Hoa Tìm hiểu về phát hiện đối tượng và phát hiện biển báo giao thông Lê Hải Hà
4 Phạm Huy Hoàng Xây dựng phần mềm cờ vua Nguyễn Huy Trường
5 Trần Thị Hồng Nhận diện biển số xe bằng yolo Nguyễn Huy Trường
6 Phan Ngọc Hưng PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG HỖ TRỢ HỌC TOEIC CHO SINH VIÊN Phạm Huyền Linh
7 Ngô Thị Hương So khớp và nhận diện khuôn mặt dựa trên các mô hình học sâu Ngô Quốc Hoàn
8 Phạm Văn Huy Ứng dụng mạng nơ-ron vào bài toán nhận diện chữ số viết tay Nguyễn Tuấn Dũng
9 Nguyễn Văn Lâm Xây dựng website tuyển dụng ngành công nghệ thông tin Phạm Huyền Linh
10 Đặng Thị Mỹ Linh Xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng phụ kiện thời trang Nguyễn Đình Hân

Danh sách Hội đồng bảo vệ đồ án 2 (Hội đồng 7)

Thời gian: 8h00 ngày 16/3/2023. Địa điểm: D8-206

STT Họ và tên Tên đề tài GV hướng dẫn
1 Nguyễn Hoàng Minh Bài toán chống giả mạo khuôn mặt sử dụng phương pháp tích chập với sai phân trung tâm và cơ chế chú ý Lê Chí Ngọc
2 Vũ Quang Minh Phân tích biến động nhân sự của tập đoàn Hoàng Quân Nguyễn Danh Tú
3 Nguyễn Anh Minh PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG GIẢM SÂU NHẤT TỰ THÍCH NGHI CHO HỌC ĐA NHIỆM Trần Ngọc Thăng
4 Nguyễn thành nam Ứng dụng di động my calendar Trần Ngọc Thăng
5 Vũ Trọng Nghĩa Thiết kế và xây dựng hệ thống Quản lý đồ án cho Viện Toán ứng dụng và Tin học Vương Mai Phương
6 Phạm Thanh Nhã Xây dựng website bán hàng trực tuyến Phạm Huyền Linh
7 Nguyễn Đình Nhật Công nghệ Rollup áp dụng phương pháp zkSNARK Nguyễn Đình Hân
8 Nguyễn Gia Phước Lập trình game Casual với Unity Engine và ngôn ngữ C# Nguyễn Đình Hân
9 Vũ Thành Tân Xây dựng API cho hệ thống quản lý và phân công đồ án Nguyễn Tuấn Dũng
10 Vũ Mạnh Tiền Xây dựng hệ thống phân tích kinh doanh thông minh cửa hàng sách Đoàn Duy Trung

 Danh sách Hội đồng bảo vệ đồ án 2 (Hội đồng 8)

Thời gian: 13h30 ngày 16/3/2023. Địa điểm: D8-201

STT Họ và tên Tên đề tài GV hướng dẫn
1 Nguyễn Hoàng Long Thiết kế web shop thời trang nam online Lê Quang Hòa
2 Hoàng Khánh Nhàn Phân tích giá cổ phiếu bằng mô hình LSTM Lê Quang Hòa
3 Phạm Xuân Sang Phát hiện tấn công web bằng mô hình học sâu Vũ Thành Nam
4 Lê Ngọc Tân Machine learning và thuật toán phân cụm Kmean Nguyễn Thị Thanh Huyền
5 Lê Thanh Thảo Bài toán Hôn nhân bền vững trong hệ thống phân công đồ án Trần Ngọc Thăng
6 Nguyễn Hoa Phương Thảo Xây dựng kiến trúc phân tán cho công ty truyền thông dựa trên công nghệ Hadoop Nguyễn Danh Tú
7 Nguyễn Thái Thịnh Khai triển kỳ dị của ma trận và ứng dụng Vũ Thành Nam
8 Phạm Đình Thông Xây dựng hệ thống quản lý kho của công ty Thực phẩm Phương Nam Ngô Thị Hiền
9 Nguyễn Mạnh Toản CHỮ KÝ SỐ VÀ ỨNG DỤNG TRONG THỜI ĐẠI SỐ Nguyễn Tuấn Dũng
10 Lê Thị Kiều Trang Xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu cho công ty sản xuất xe đạp Nguyễn Danh Tú

 Danh sách Hội đồng bảo vệ đồ án 2 (Hội đồng 9)

Thời gian: 13h30 ngày 16/3/2023. Địa điểm: D8-202

STT Họ và tên Tên đề tài GV hướng dẫn
1 Nguyễn Thị Thu Thủy Hệ thống quản lý khẩu phần ăn cho học sinh bán trú Lê Kim Thư
2 Nông Thị Thủy Xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu khiếu nại của người tiêu dùng về sản phẩm và dịch vụ tài chính của Hoa Kỳ năm 2021 Lê Kim Thư
3 Phạm Bá Toàn Phân tích thiết kế hệ thống website thuê xe Lê Kim Thư
4 Đỗ Thị Trang Phân tích dữ liệu thương mại điện tử Nguyễn Huy Trường
5 Lê Thu Trang Phân tích thiết kế hệ thống app dành cho sinh viên các trường đại học Lê Đình Nam
6 Nguyễn Văn Triển Phân tích, thiết kế hệ thống web quản lý học tập và đăng ký đồ án, thực tập của sinh viên Ngô Quốc Hoàn
7 Lưu Đức Trọng Thiết kế website phục vụ báo cáo khoa học trong hội nghị khoa học Lê Quang Hòa
8 Nguyễn Văn Thanh Tùng Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất A* và ứng dụng trong lập trình game Lê Hải Hà
9 Vũ Văn Xứng Tăng cường chất lượng dữ liệu bề mặt số cho mục đích nhận dạng góc cạnh tòa nhà trên ảnh viễn thám Lê Hải Hà
10 Nguyễn Hải Yến Áp dụng kỹ thuật Differential Privacy trong học sâu Vũ Thành Nam

Danh sách Hội đồng bảo vệ đồ án 2 (Hội đồng 10)

Thời gian: 13h30 ngày 16/3/2023. Địa điểm: D8-203

STT Họ và tên Tên đề tài GV hướng dẫn
1 Trịnh Xuân Trường Thật toán kmeans sử dụng trong phân tích dữ liệu Đoàn Duy Trung
2 Nguyễn Quang Trường Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý trung tâm luyện thi Phạm Huyền Linh
3 Nguyễn Minh Tú Quản lý hệ thống dự án nền tảng web Nguyễn Thị Thanh Huyền
4 Nguyễn Văn Tuấn XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI HÀ NỘI Nguyễn Thị Thanh Huyền
5 Phan Thanh Tùng Ứng dụng phương pháp hồi quy để dự báo về sản lượng chè Nguyễn Đình Hân
6 Trần Thị Hồng Vân Nhận diện biển số xe máy tại Việt Nam Lê Chí Ngọc
7 Chu Thị Vy Xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu bán hàng Đoàn Duy Trung
8 Nguyễn Xuân Yến Biến đổi khuôn mặt sử dụng thư viện open Siri Vương Mai Phương
9 Đỗ quang hùng Xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu đơn đặt hàng Nguyễn Tuấn Dũng

Danh sách Hội đồng bảo vệ đồ án 2 (Hội đồng 11)

Thời gian: 07h30 ngày 16/3/2023. Địa điểm: D8-301

STT MSSV Họ và tên GV hướng dẫn
1 20195932 Trần Thị Thùy Trang Tạ Anh Sơn
2 20195844 Hoàng Văn Chung Phạm Thị Hoài
3 20195916 Trương Đăng Thắng Nguyễn Thị Thu Thủy
4 20195904 Chu Thị Ngân Nguyễn Thị Thu Thủy
5 20195963 Lê Thị Thu Hồng Đặng Đình Công
6 20195872 Vũ Minh Hiếu Đỗ Đức Thuận
7 20195998 Nguyễn Thị Thanh Trà Phạm Thị Hoài
8 20194377 Nguyễn Đình Thành Nguyễn Trung Dũng
9 20185417 Vũ Đức Trung Đỗ Đức Thuận
10 20195993 Nguyễn Đình Thái Nguyễn Cảnh Nam

Danh sách Hội đồng bảo vệ đồ án 2 (Hội đồng 12)

Thời gian: 07h30 ngày 16/3/2023. Địa điểm: D8-302

STT MSSV Họ và tên GV hướng dẫn
1 20190081 Bùi Tiến Thành Nguyễn Thị Ngọc Anh
2 20195975 Vũ Tiến Lâm Đỗ Văn Cường
3 20195969 Trương Ngọc Huyền Đỗ Văn Cường
4 20195994 Đặng Thị Hồng Thu Vũ Thị Huệ
5 20195924 Huỳnh Văn Thuần Nguyễn Văn Hạnh
6 20195983 Đào Thị Phương Nga Nguyễn Hữu Du
7 20195915 Nguyễn Mạnh Thắng Nguyễn Thị Ngọc Anh
8 20195839 Lê Thị Vân Anh Lê Xuân Lý

Danh sách Hội đồng bảo vệ đồ án 2 (Hội đồng 13)

Thời gian: 07h30 ngày 16/3/2023. Địa điểm: D8-303

STT MSSV Họ và tên GV hướng dẫn
1 20185347 Nguyễn Duy Hảo Đỗ Đức Tâm
2 20195959 Vũ Thị Kim Dung Nguyễn Phương Thùy
3 20195970 Lê Thị Ngọc Khánh Nguyễn Trung Dũng
4 20195885 Nguyễn Thị Hường Nguyễn Phương Thùy
5 20195908 Cao Thị Phương Nguyễn Phương Thùy
6 20196010 Đoàn Lê Tường Vy Tạ Thị Thanh Mai
7 20195862 Trần Đắc Dương Nguyễn Phương Thùy
8 20195857 Lê Minh Đức Dương Anh Tuấn
9 20195957 Lê Trí Đức Nguyễn Quốc Hưng

Đồ án TN :

Họp lớp trước khi bảo vệ : online qua Teams 21h30 ngày 7/3/2023, code 38cl9v4 (việc họp là bắt buộc theo quy định)

HỘI ĐỒNG SỐ 1

Thời gian: 14h00 ngày 11/3/2023, địa điểm: D3-402

STT Mã SV Họ và tên Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn Giảng viên phản biện
1 20195860 Đỗ Mạnh Dũng Nghiên cứu hệ sinh thái thỏ - sói sử dụng mô hình cá thể TS. Nguyễn Phương Thùy TS. Tạ Thị Thanh Mai
2 20185389 Nguyễn Bình Nguyên Mô phỏng biến dạng đàn hồi của vật liệu bằng phương pháp phần tử hữu hạn TS. Tạ Thị Thanh Mai TS. Nguyễn Phương Thùy
3 20185364 Nguyễn Thị Xuân Hồng Ứng dụng tối ưu hai cấp cho bài toán thương lượng đầu tư phi tập trung TS. Phạm Thị Hoài PGS. TS. Đỗ Đức Thuận
4 20185424 Hồ Thị Tuyết Ứng dụng mô hình chuỗi thời gian vào dự báo chỉ số giá chứng khoán PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
5 20195921 Nguyễn Thái Thịnh Một số thuật toán tối ưu trong Machine Learning TS. Nguyễn Hữu Du TS. Phạm Thị Hoài

HỘI ĐỒNG SỐ 2

Thời gian: 14h00 ngày 11/3/2023, địa điểm: D3-403

STT Mã SV Họ và tên Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn Giảng viên phản biện
1 20185395 Nguyễn Ngọc Quang Luật yếu số lớn cho dãy các phần tử ngẫu nhiên liên kết âm nhận giá trị trong không gian Hibert TS. Nguyễn Thị Thanh Hiền TS. Nguyễn Văn Hạnh
2 20185435 Phạm Chí Công Ứng dụng phương pháp học máy để dự báo khách hàng dừng dịch vụ TS. Nguyễn Văn Hạnh PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
3 20185462 Nhữ Thị Lan Một số phương pháp ước lượng tham số TS. Trần Ngọc Khuê TS. Đỗ Văn Cường
4 20185486 Lê Thành Trung Phân tích sắc thái bản tin và dự báo giá cho mã chứng khoán Việt Nam TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh ThS. Lê Xuân Lý

HỘI ĐỒNG SỐ 3

Thời gian: 13h30 ngày 11/3/2023, địa điểm: D3-404

STT Mã SV Họ và tên Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn Giảng viên phản biện
1 20173579 Dương Hoàng Sơn Xây dựng hệ thống quản lý quy trình Ngô Thị Hiền Ngô Quốc Hoàn
2 20185474 Trịnh Công Sơn CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG RLOS VÀ TỐI ƯU HÓA KHO DỮ LIỆU Nguyễn Đình Hân Ngô Thị Hiền
3 Lê Thị Thành Phân tích dữ liệu chứng khoán Vương Mai Phương Lê Chí Ngọc
4 20173571 Lê Thị Nhung Xây dựng hệ thống giao dịch tại quầy Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Ngô Thị Hiền Ngyễn Thị Thanh Huyền
5 20186309 Nguyễn Văn Chiến Hệ thống thương mại điện tử Nguyễn Đình Hân Lê Kim Thư
6 20183560 Trương Tuấn Khang Quy hoạch ngẫu nhiên mờ với tập mờ bức tranh và ứng dụng Trần Ngọc Thăng Đoàn Duy Trung

HỘI ĐỒNG SỐ 4

Thời gian: 13h30 ngày 11/3/2023, địa điểm: D3-405

STT Mã SV Họ và tên Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn Giảng viên phản biện
1 20173545 Kiều Thị Mỹ Linh Xây dựng hệ thống phân tích cho game loạn chiến mobile Nguyễn Danh Tú Nguyễn Tuấn Dũng
2 20173500 Nguyễn Việt Đức Ứng dụng quản lý website đăng bài và thông tin bất động sản Nguyễn Huy Trường Lê Kim Thư
3 20185434 Đỗ Thị Thanh Châu Characterizations of graphs having large (1,2)-rainbow connection number Đoàn Duy Trung Lê Chí Ngọc
4 20164650 Lê Hoàng Việt Hệ thống quản lý không ảnh Lê Chí Ngọc Lê Quang Hòa
5 20185463 Hoàng Tú Linh Xây dựng hệ thống quản lý khách hàng Nguyễn Danh Tú Lê Quang Hòa
6 20185490 Đỗ Khắc Tuấn Xây dựng hệ thống xử lí dữ liệu về phân loại nợ và xử lí nợ xấu trong ngân hàng VPBank Đoàn Duy Trung Nguyễn Đình Hân
7 20185484 Nguyễn Thế Toản Xây dựng hệ thống BI cho khách hàng doanh nghiệp Nguyễn Danh Tú Vương Mai Phương

HỘI ĐỒNG SỐ 5

Thời gian: 13h30 ngày 11/3/2023, địa điểm: D3-406

STT Mã SV Họ và tên Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn Giảng viên phản biện
1 20173580 Nguyễn Thị Thanh Sơn Kiểm thử tự động cho trang thương mại điện tử shopbase với công cụ kiểm thử selenium Lê Hải Hà Vũ Thành Nam
2 20185467 Thân Thị Mơ Xây dựng hệ thống quản lí đặt lịch khám bác sĩ Lê Quang Hòa Trần Ngọc Thăng
3 20185368 Vũ Thanh Hương Xây dựng hệ thống quản lý loài trong sách đỏ có ý nghĩa trong bảo tồn đa dạng sinh học Lê Hải Hà Nguyễn Danh Tú
4 20180284 KHONESAVANH HONGSA Xây dựng và thiết kế website bán sách online Lê Hải Hà Nguyễn Huy Trường
5 20185416 Đỗ Văn Trung Xây dựng và triển khai ứng dụng quản lý tài chính cá nhân Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Tuấn Dũng
6 20185382 Trang Hải Long Thiết kế ứng dụng iOS quản lý công việc đội nhóm Vương Mai Phương Trần Ngọc Thăng

Hội đồng bảo vệ thực tập:

Hội đồng 1

Thời gian: 13h00 ngày 14/3/2023. Địa điểm: D6-101

MSSV Họ và tên
20185354 Trần Xuân Hiếu
2018490 Đỗ Khắc Tuấn
20185465 Nguyễn Cảnh Long
20185401 Hoàng Tuấn Tài
20185425 Hoàng Thế Văn

Hội đồng 2

Thời gian: 13h00 ngày 14/3/2023. Địa điểm: D6-102

MSSV Họ và tên
20180036 Nguyễn Sỹ Đạt
20185329 Phạm Thị Linh Chi
20160258 Vũ Việt Anh
20185435 Phạm Chí Công
20185351 Nguyễn Quang Hiếu
20185476 Điệp Quyền Thắng
20185371 Tạ Gia Khiêm
20185389 Nguyễn Bình Nguyên

Các thông báo khác