THÔNG BÁO HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ CÁC HỌC PHẦN MÔN TOÁN KỲ 20222

Trong kỳ học 20222, Đối với các lớp ĐẠI CƯƠNG, Viện chỉ xem xét hỗ trợ đăng ký cho các sinh viên K64 trở về trước (MSV 2019xxxx trở về trước).

  1. Hình thức đăng ký qua email
  2. Sinh viên PHẢI sử dụng hòm thư của Đại học BKHN
  3. Gửi trực tiếp email yêu cầu đến địa chỉ: sami.dkht@hust.edu.vn
  4. Tiêu đề: Đăng ký bổ sung học phần của Viện Toán
  5. Ví dụ nội dung email:

- Họ và tên: Đoàn Duy Trung

- Mã sinh viên: 20026886

- Mã lớp đăng ký: 12345 (Lưu ý PHẢI chọn mã lớp Bài Tập)

- Mã học phần: MI2010, Tên học phần: Phương pháp Tính

- Lý do cụ thể:

  1. Thời hạn nhận đơn: Từ 14h ngày 15/02/2023 đến hết 20h ngày 05/03/2023

Lưu ý:

1) Sinh viên sẽ không được đăng ký nếu làm không đúng theo các quy định bên trên.

2) Tất cả mail gửi LẶP LẠI nhiều lần sẽ bị HỦY ĐĂNG KÝ NGAY.

Các thông báo khác